Calcularis - läRomedel som lägger grundeN i Matematik

Calcularis startar den matematiska inlärningsprocessen från grunden och passar därför mycket bra att använda från första skolåret. Spelet börjar med siffrorna 0-10 följt av 0-20, 0-100 och 0-1000. Programmet anpassar sig utifrån varje elevs resultat och skapar ett individuellt träningsupplägg för varje elev så att träningen blir så effektiv som möjligt.  I varje steg förbättrar Calcularis elevens förståelse av tal samtidigt som det utvecklar färdigheter i addition, subtraktion och multiplikation samt division. Programmet innehåller nästan 50 olika spel utformade för att främja inlärning och öka elevens självförtroende.

Bild från digitalt läromedel i matematik
Förstå tals storheter

spel som tränar hjärnan

Calcularis har utvecklats av ett team av forskare som noggrant har studerat hur processen för att lära sig matematik ser ut. Träning med Calcularis främjar utveckling och koordinering av de områden i hjärnan som ansvarar för bearbetning av siffror, kvantiteter och matematiska beräkningar. Träningen gör matematikinlärningen mer effektiv och stärker de matematiska färdigheterna som är grunden i alla läroplaner vilket även har visats i ett antal vetenskapliga studier. Calcularis anpassar sig till varje användare och varje elev stöttas med de mest passande spelen i Calcularis

Aktivitet i olika delar av hjärnan vid matematikinlärning

individuell träning

Elev som arbetar med Calcularis

Eleven arbetar i skolan, på fritids eller hemma

  • 15-20 min
  • 3-4 gånger per vecka
  • 8- 12 veckor

Läraren följer klassens framsteg

  • Individuell utveckling
  • Jämföra resultat i en grupp/klass
  • Individuella anpassningar
  • E-postmallar för kommunikation med föräldrar

samla stjärnor, diamanter och köp djur

Med Calcularis får eleven direkt återkoppling med positiva affirmationer som peppar barnet att fortsätta spela. Korrekt lösta problem belönas med poäng,  stjärnor och diamanter. Dessa kan barnet sedan använda för att köpa djur och lägga till funktioner till sin egen personliga djurpark. Tiden eleven kan spendera i djurparken är begränsad för att säkerställa att elevens inloggade tid ägnas åt träning och inte fastnar i att t.ex mata sina djur för länge under ett arbetspass.

Belöningsmodul