Är du skolforskare och intresserad av att använda en av de största databaserna inom testning i Sverige?

MyStudyWeb brinner för att utveckla och förbättra svensk skola och forskning är en viktig komponent i denna process. För att stötta forskningen kan vi erbjuda tillgång till vår omfattande databas med anonymiserade resultat inom kunskapsmätningstest (Kartläggaren) och elevers attityd till sig själva och skolan (PASS) samt våra övriga produkter till intresserade forskare.

Den tillgängliga data är intressant för forskare som behöver ett heltäckande material med långa tidsserier och god täckning både geografiskt samt socioekonomiskt då våra produkter har mycket god spridning inom Sverige.

Kontakta gärna mathias.crona@mystudyweb.com för en första diskussion inklusive en kort beskrivning av ditt tänkta projekt.