HUR FUNGERAR KARTLÄGGAREN?

Med Kartläggaren är det möjligt att snabbt och enkelt kartlägga ett stort antal elevers grundläggande färdigheter i matematik, svenska och engelska. Kartläggaren görs oftast av alla elever i en skola eller för huvudmannens alla skolor vid en grupplicens.

Vi rekommenderar att test med Kartläggaren genomförs direkt vid terminsstart, framförallt med elever som är helt nya för skolan och att eftertestet genomförs cirka sex månader efter förtestet vilket ofta är kring påsk. Syftet med eftertestet är att mäta utvecklingen av elevernas kunskap från tiden när förtestet togs och hur stor förbättringen är.

Fråga i läsförståelse svenska i kartläggningstest

DET ÄR ENKELT ATT KOMMA IGÅNG MED KARTLÄGGAREN

  1. Läraren upprättar ett test i Kartläggaren
  2. Eleverna loggar in med en unik PIN-kod för provtillfället
  3. Eleven genomför test (45-60 minuter per test och ämne)
  4. Resultaten är tillgängliga direkt för analys och diskussion
  5. Den individuella arbetsplanen som skapades efter genomfört test kan exporteras digitalt till mystudyweb som är integrerat med Kartläggaren
  6. Eleven arbetar individuellt med mystudwyeb eller andra läromedel
  7. Skolan genomför eftertestet under vårterminen och jämför resultatet med förtestet.

Elever som gör digitalt kartläggningstest på dator

Individuell arbetsplan kopplad till mystudyweb för alla elever

Efter genomfört test i ett ämne skapas en individuell arbetsplan av Kartläggaren med förslag på vilka lektioner och övningar eleven kan arbeta vidare med i mystudyweb utifrån sitt provresultat.

IAP Svenska i Kartläggaren

Individuell arbetsplan i Svenska från Kartläggaren

Läraren kan sedan välja att exportera IAPen automatiskt till mystudyweb där eleven börjar arbeta direkt. Både läraren och eleven följer sedan upp arbetet med IAPen direkt i mystudyweb.

Uppföljning av importerad IAP i mystudyweb

IAP i Svenska mystudyweb