HUR FUNGERAR CAT4?

CAT4 är ett enkelt verktyg för att testa en elevs kognitiva förmågor och resultatet hjälper skolan att bestämma vilken inlärningshastighet som är rätt för en elev och om ytterligare stöd eller utmaningar behövs.

  • Innehållet är anpassat efter elevens ålder (6-17+ år)
  • Görs vanligen med 3-4 års mellanrum och i samband med skolbyte eller stadieövergångar (t.ex åk 4, åk 7 eller åk 1 Gy)
  • Läraren skapar PIN-koder i lärarmodulen som eleverna sedan loggar in med vid provtillfället
  • CAT4 består av ett testbatteri om 3 X 45 min test och tar totalt 2 timmar 15 min att genomföra
  • En elev bör inte göra mer än ett test per dag och testen bör inte spridas ut mer än 14 dagar
  • För närvarande finns innehållet i CAT4 endast tillgängligt på engelska, men det fungerar bra att genomföra testen med svenska elever
  • Rapporterna är tillgängliga i lärarmodulen direkt efter genomförandet och ges både på individuell nivå och gruppnivå.

CAT4 testar fyra förmågor

CAT4 testar elevernas kognitiva förmågor, styrkor och svagheter inom fyra områden:

NUMERISK

Förmåga att tänka med tal.

Exempel: Nedan ser du tre talpar. Med hjälp av sambanden i de två första paren ska du lista ut det  tredje paret. Det rätta svaret är "7" eftersom du behöver addera 1 för att 2 ska bli 3 och 9 bli 10.

[2 → 3]  [9 → 10]  [6 →?]

ICKE VERBAL

Förmåga att tänka i former och mönster.

I kvadraten nedan visas ett mönster av olika figurer. Kan du lista ut vilken figur som saknas?

Rätt svar är "C" eftersom att i det översta paret går "en pil upp" och "två pilar upp", så måste i de nedersta paret vara "en pil ner" och "två pilar ner".

SPATIAL

Förmåga att tänka på form och utrymme tillsammans och föreställa sig om en form ändras och flyttas.

Exempel: Här tänker du dig att du viker ett kvadratiskt papper på mitten, en gång och sedan en gång till. Därefter gör du ett hål rakt genom pappret som bilden visar. Hur kommer ditt papper se ut när du vecklar upp det igen? Rätt svar är "E" eftersom hålet är genom alla fyra lager papper, så uppvikt kommer hålen att hamna i mitten av pappret i var sin fjärdedel.

VERBAL

Förmåga  att tänka med ord.

Exempel: Nedan ser du två ordpar. Kan du med hjälp av det första paret lista ut de andra? Det rätta svaret är "egg" eftersom en ko producerar mjölk och en kyckling producerar ägg.

COW → MILK : CHICKEN → ?