Att tänka på inför test

  • Testerna är helt intuitiva och kräver ingen genomgång. Alla instruktioner ges direkt till eleven i form av en enkel demonstration som inleder varje delprov.
  • Förtesten är tänkta att eleven gör under de inledande veckorna på höstterminen.
  • Eftertesten görs oftast någon gång under vårterminen.
  • Kartläggarens elevmodul är plattformsoberoende och fungerar för alla kombinationer av webbläsare, surfplattor och datorer​
  • Kartläggarens lärarmodul fungerar endast med webbläsaren Internet Explorer (version 10 och 11) samt Safari för Mac användare. En ny plattformsoberoende lärarmodul är under utveckling och en första version kommer att lanseras efter sommaren.
  • Eleverna skall ha penna och papper vid testet i matematik och hörlurar för alla testerna.