Att tänka på inför test

  • Testerna är helt intuitiva och kräver ingen genomgång. Alla instruktioner ges direkt till eleven i form av en enkel demonstration som inleder varje delprov.
  • Förtesten är tänkta att eleven gör under de inledande veckorna på höstterminen.
  • Eftertesten görs oftast någon gång under vårterminen.
  • Kartläggaren är plattformsoberoende och fungerar för alla kombinationer av webbläsare, surfplattor och datorer​.
  • Eleverna skall ha penna och papper vid testet i matematik och hörlurar för alla testerna.