Hur fungerar KARTLÄGGAREN?

ENKEL ATT KOMMA IGÅNG MED FÖR ELEVER

Kartläggaren är ett komplett program för digital kartläggning och innehåller både förtest och eftertest i svenska, engelska och matematik.

Testerna tar cirka 45 minuter att genomföra och kan görs på alla plattformar. 

Kartläggaren är enkel att använda och kräver ingen genomgång för eleverna före testtillfället. Instruktioner till eleven finns direkt i provet och varje delprov inleds med en enkel demonstration.

Exempel på fråga inom geometri

SPAR TID OCH ENKEL ATT ANVÄNDA FÖR LÄRARE

Läraren upprättar testerna i Kartläggaren och eleverna loggar in med en PIN-kod för provtillfället. 

Resultaten är tillgängliga i lärarmodulen direkt efter genomfört test både på individuell nivå och gruppnivå. Det går även att skapa lämpliga gruppindelningar för effektiv undervisning av elever med liknande elevprofiler.

Ni spar både tid och pengar genom att använda Kartläggaren då både tidsåtgången för läraren och kostnaden för skolan är cirka 90% lägre än för jämförbara pappersbaserade test. Ni hittar info om pris på BESTÄLLA sidan.

 

Tydlig översikt både på individuell och gruppnivå

Individuell arbetsplan kopplad till mystudyweb för alla elever

Efter genomfört test i ett ämne skapas en individuell arbetsplan av Kartläggaren med förslag på vilka lektioner och övningar eleven kan arbeta vidare med i mystudyweb utifrån sitt provresultat.

IAP Svenska i Kartläggaren

Läraren kan sedan välja att exportera IAPen automatiskt till mystudyweb där eleven börjar arbeta direkt. Både läraren och eleven följer sedan upp arbetet med IAPen direkt i mystudyweb.

Uppföljning av importerad IAP i mystudyweb