vi erbjuder praktisk hjälp att GENOMFÖRA DIGITAL KARTLÄGGNING på er skola!


För skolor som vill genomföra en digital kartläggning med Kartläggaren men saknar möjlighet att praktiskt genomföra screening i stor skala, erbjuder mystudyweb tjänsten "Kartläggning på plats". Kartläggningen genomförs då i er skolas lokaler av specialpedagog Tommy Sandström och vår samarbetspartner Ariadnek. Tommy är erfaren specialpedagog och forskare på Uppsala Universitet. Han har flera års erfarenhet av digitala kartläggningar i större omfattning på ett antal skolor.

Ni beställer tjänsten "Kartläggning på plats" av mystudyweb och anger vilka dagar ni önskar att kartläggningen skall genomföras vid beställningen. Ariadnek kontaktar sedan er några veckor innan kartläggningen skall ske för att gå igenom praktiska detaljer och förutsättningar för kartläggningen.

PRIS

Följande priser gäller för "Kartläggning på plats"

9 995 SEK exklusive moms upp till 150 screenade elever (en dags screening).
16 995 SEK exklusive moms upp till 300 screenade elever (två dagars screening).
21 995 SEK exklusive moms upp till 450 screenade elever (tre dagars screening).

Kartläggning på plats kräver att ni redan har köpt eller köper elevlicenser för Kartläggaren innan kartläggningen genomförs.

VILLKOR

- Skolan tillhandahåller en lokal, möbler och utrustning för kartläggning innefattande 50 väl fungerande datorer av modell PC, Mac eller Chromebook och nödvändig el-försörjning av desamma. Möjlighet ska också finnas att visa bildspel för deltagande elever på Powerpoint. Alla elever ska i förväg ha god kännedom om inloggning och inloggningsuppgifter på sin tilldelade dator.

-Skolan ansvarar för att nätverk finns och har kapacitet för att genomföra kartläggningen för  50 elever samtidigt.

-Skolan tillhandahåller personal som har möjlighet att avlägsna elever som stör ordningen under genomförande av Tjänsten (jmf skollagen kap 5).

-Kartläggningen kan äga rum när som helst mellan klockan 08.00 och 17.00 på dag för kartläggningen och görs i grupper om upp till 50 elever.

-Skolan inrapporterar senast en vecka före kartläggningen till Ariadnek deltagande elever på det sätt som föreskrivs samt delar upp eleverna i lämpliga screeninggrupper. Ariadnek gör ett tidsschema för screeningen.

-Lokal och alla annan angiven utrustning ska senast klockan 16.00 dag före screening vara tillgänglig för Ariadne.

-Fakturering till skolan sker även om uppdraget inte kunnat slutföras till följd av att kund inte fyllt sina åtaganden enligt punkterna ovan.