Svenska åk. 4-9

75 videolektioner (5-15 min) och 1500 självrättande övningar

Innehåll:

  • Grammatik – Ordklasser /Satsdelar (åk.6-9)
  • Stavningsregler (åk.4-9)
  • Läsförståelsestrategier (åk.4-9)
  • Läsförståelse – Tema (åk.4-6)
  • Skrivarskola (åk.4-9)
  • Tala (åk.6-9)

I videolektionerna ges eleverna en grundlig genomgång av det aktuella momentet och en samlad bild av svenska språkets basgrammatik och stavningsregler.

Området läsförståelse presenteras för eleverna både i form av olika teman och de olika strategier för läsförståelse som baseras på Barbro Westlunds forskning.

Att kunna känna igen, förstå och skriva olika slags texter (genrer) har blivit allt viktigare. Skrivarskolan tar upp och förklarar olika typer av texter och textgenrer och ger även eleverna tips på hur de själva kan utveckla sitt eget skrivande och ordförråd.

Varför ska man lära sig samtala? Hur förbereder man sig inför ett föredrag? I område Tala får eleverna många bra tips på hur det kan utveckla sin förmåga att både samtala och tala.

I vår stora övningsbank har eleven goda möjligheter att träna på just de områden inom ämnet svenska som de behöver öva sig på. De fullständiga lösningarna ger eleven en bättre möjlighet att “lära av sina fel” än vad ett traditionellt facit ger.

Klicka här för att komma direkt till Svenska på mystudyweb.

Författare

Namn:         Pernilla Kans
Född:           1975
Bakgrund:   Förestelärare i Svenska och lärare SO åk 4-9 på Skattkärrskolan i Karlstad
Utbildning: Lärarexamen vid Karlstads universitet

Namn:         Malin Abramson
Född:           1971
Bakgrund:   Lärare i svenska och SO på grundskole- och gymnasienivå på Franska Skolan i Stockholm
Utbildning: Lärarexamen vid Lärarhögskolan i Stockholm

Namn:        Susanne Nystedt
Född:          1977
Bakgrund:  Lärare i svenska och spanska på Viskaforsskolan 7-9 i Borås Stad
Utbildning: Lärarexamen vid Högskolan i Borås

Namn:         Carina Hellström
Född:           1966
Bakgrund:   Lärare åk. 4-6 på Lekebergsskolan, Örebro
Utbildning: Lärarexamen vid Lärarhögskolan i Stockholm