Så lyckas du med omöjliga elever

2018-02-09

…eller det finns inga omöjliga elever!

Alla som jobbar i skolan har väl stött på en och annan elev som man upplevt som omöjlig.
Det kan vara elever i en klass som ofta söker negativ uppmärksamhet på olika vis. Elever som t.ex ofta blir arga och grälar med både vuxna och klasskamrater, elever som aktivt vägrar underordna sig vuxnas krav eller regler, som försöker provocera fram reaktioner och som andra barn ibland uppfattar som elaka. Ofta har dessa elever även svårt med motivationen i skolarbetet, både att komma igång med och att slutföra en uppgift.

Hur ska vi möta dessa elever och öka deras motivation i skolarbetet?

Att det är bättre att vara lugn, trevlig, konsekvent och bestämd, istället för att höja rösten, skälla eller gå in i argumentation med eleven det vet väl alla. Men ibland hamnar man där ändå – jag vet! Då gäller det att försöka “läsa av eleven”. Se elevens beteende, försöka förstå och hitta en lösning. Att alltid tänka: Hur kan vi hjälpa eleven att fungera och lyckas bättre i skolan? Ett tips är att välja ut några viktiga beteenden eller skolområden att jobba på (och ignorera de övriga så länge) inte försöka fixa allting på en gång. Beröm och positiv feedback måste eleven få direkt! Var generös och börja med små, små saker, t.ex “Vilket fint R du skrev där!” eller “Vad bra att du har egen penna med dig idag!”.  Det dröjer inte länge innan du får en positiv kommentar tillbaka!

Lågmotiverade elever behöver ofta hjälp att få ordning, struktur och rutiner för skolarbetet. Kanske hjälper det om eleven får börja arbeta med ett eller ett par ämnen eller områden i taget och  sedan utöka när eleven är igång med dessa. Vissa elever får också ökad motivation av att jobba med material de känner igen. Vid prov eller läxförhör tycker jag man kan anpassa innehållet. Låt inte eleven göra ett prov som du vet att eleven kommer misslyckas med. Ge istället eleven ett anpassat prov där t.ex A och B frågor tagits bort, om eleven har svårt att nå E – nivå.

Att skolan snabbt etablerar en god relation med föräldrarna kan också vara avgörande för att barnet ska lyckas i skolan. Skicka gärna (och ofta) e-post med positiv individuell feedback till föräldrar, men negativ information brukar vara bäst att ta på telefon eller vid ett fysiskt möte. Föräldrar som är vana vid att kontakten med skolan ofta rör negativa saker,  blir extra glada när du berömmer eller berättar om något framsteg eleven gjort – hur litet det än är! Under en inledande period kan man tjäna på att “stämma av läget” ofta, kanske t.o.m varje eftermiddag eller varje torsdag,  för att sedan glesa ut kontakten med hemmet. Ha alltid inställningen: Hur kan vi jobba tillsammans med föräldrarna för att stötta och hjälpa eleven!

Susanne Norrman är verksamhetsansvarig för kommunens gemensamma resursskola på Ekerö och har över 20 års erfarenhet av arbete med elever med beteendeproblematik (ADHD, Asperger Syndrom och ODD). I sin föreläsning  ”Det finns inga omöjliga elever” som riktar sig till lärare, specialpedagoger och rektorer ger hon praktiska råd och verktyg som kan tillämpas direkt i skolan och ger bland annat svar på följande frågor:

  • Hur skapar jag snabbt en relation med tydligt ledarskap där eleven känner sig trygg?
  • Hur gör jag för att fånga de elever som saknar motivation?
  • Hur förändrar jag ett felaktigt beteende hos en elev?
  • När föräldrar inte tar ansvar, hur hanterar jag det?

VÄLKOMMEN!
Torsdag 15 mars kl. 16.00 erbjuder vi föreläsningen ”Det finns inga omöjliga elever” i våra fina lokaler på Nybrogatan 34, Stockholm (T-bana Östermalmstorg). Kvällen är kostnadsfri. Vi bjuder på kaffe och fikabröd. Begränsat antal platser, max 2 deltagare per skola.Anmäl dig här!

Senaste

Mest lästa

Om Jessica Crona:
Jag är legitimerad lärare och har undervisat elever på alla nivåer inom grundskolan i 12 år. Hösten 2012 grundade jag tillsammans med min man företaget MyStudyWeb.

Jag brinner för skolutveckling och en skola där alla elever utmanas, utvecklas och når sin fulla potential!