Vad mäter cat4?

CAT4 testar elevernas styrkor och svagheter inom fyra resonerande förmågor som är kända för att göra skillnad för inlärning och prestation, vilket ger skolan en god bild av hela eleven.

verbal

Förmåga  att tänka med ord och uttrycka idéer och resonera genom ord är väsentlig för ämnen med högt språkinnehåll.

icke verbal

Förmåga att tänka i former och mönster. Problemlösning med hjälp av bilder och diagram; färdigheter som är viktiga i ett stort antal skolämnen, inklusive matematik och naturvetenskapliga ämnen.

numerisk

Förmåga att tänka med tal och att använda numeriska färdigheter för att lösa problem, tillämpliga långt bortom matematik.

spatial

Förmåga att tänka på form och utrymme tillsammans och föreställa sig om en form ändras och flyttas.  Elever som har god spatial förmåga tenderar att tänka i bilder och fotografier, som de visualiserar, designar eller ritar.

Vad ger cat4?

Standardiserat på över 25 000 elever gör CAT4 det möjligt för dig att mäta dina elevers resultat mot såväl Stenaine värde som nationella riktmärken  på årskurs, klass och individnivå. Varje elevrapport ger en tydlig profil över elevens förmågor med undervisningsförslag baserat på elevens resultat, så att skolan bättre kan rikta in stöd, ge utmaningar på rätt nivå och fatta välgrundade beslut om elevens framsteg.