SVENSK DISTRIBUTÖR av EDTECH PRODUKTER

Framgångsrika, Forskningsbaserade och Innovativa INTERNATIONELLA PRODUKTER

MyStudyWebs vision är att erbjuda de bästa utländska EdTech produkterna till svenska skolor. Vi har valt ut produkter som har varit mycket framgångsrika i sina hemmamarknader och som vi tror kommer att förbättra den svenska skolan.

Lärare med elever i klassrum

TESTNING

 • Normerade och självrättande test i matematik, svenska och engelska
 • Sveriges mest använda kartläggningstest
 • Spar tid och enkelt att komma igång med
 • Individuellt förslag på fortsatt arbete för alla elever

 • Normerade och självrättande elevenkäter
 • Fokus på elevers attityd till skolan och sitt lärande
 • Baserat på internationell forskning
 • Förslag på uppföljning och anpassningar till lärare och skolledare

 • Normerade och självrättande test av elevens kognitiva förmågor
 • Ger unik information om varje elevs potential
 • Görs av 1 miljoner elever globalt varje år
 • Förslag på upplägg och anpassning av undervisningen

LÄROMEDEL

 • Läsplattform med över 8000 engelska böcker och många bra funktioner​
 • Titlar matchas efter varje enskild elevs intressen och läsnivå​
 • Läraren får detaljerad koll på hur mycket och vilka böcker varje elev läser samt elevernas förståelse av innehållet​

 • Läromedel i matematik, svenska och engelska
 • Över 400 videolektioner och 8,000 övningar samt modul för färdighetsträning
 • Uppföljningsmaterial till Kartläggaren och helt integrerat

 • Adaptivt läromedel i matematik för grundläggande färdigheter och begrepp för elever i åk F-3
 • Fungerar bra för elever med svårigheter i matematik samt elever med dyskalkyli
 • Baserat på omfattande forskning och 20-40% mer effektivt än andra läromedel

 • Läromedel i svenska för stavning och fonologisk medvetenhet som förbättrar läsningen
 • För elever i åk 2-6 samt äldre elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi
 • 30% mindre stavfel efter 3 månaders träning enligt flera studier

VERKTYG

 VILL DU TESTA NÅGON AV VÅRA PRODUKTER?

SENASTE NYTT

En sån stor variation av böcker på engelska och på så många olika nivåer, finns inte på ett vanligt bibliotek.
“myON är inbjudande, inspirerande och ger alla elever en chans att hitta läsning som ...
“Eleverna har gått i gång på Matific på ett sätt vi inte kunde ana.”
”Vi är otroligt imponerade! Eleverna har gått i gång på Matific på ett sätt vi inte kunde ana. De har ...
Tävla med din klass i myON Reading Competition 2024!
myON Reading Competition är en 14 dagar digital läsutmaning för alla klasser i grundskolan och ...

  VILL DU BOKA DEMO AV PRODUKT?