DIGITAL TESTNING och LÄROMEDEL

Lärare med elever i klassrum

MyStudyWebs vision är att erbjuda de bästa utländska EdTech produkterna till svenska skolor. Vi har valt ut produkter som har varit mycket framgångsrika i sina hemmamarknader och som kommer att förbättra den svenska skolan. Våra produkter är översatta och anpassade till den svenska läroplanen utifrån vad som är nödvändigt för produkten.

TESTNING

 • Normerade och självrättande test i matematik, svenska och engelska
 • Sveriges mest använda kartläggningstest
 • Spar tid och enkelt att komma igång med
 • Individuellt förslag på fortsatt arbete för alla elever

 • Normerade och självrättande elevenkäter
 • Fokus på elevers attityd till skolan och sitt lärande
 • Baserat på internationell forskning
 • Förslag på uppföljning och anpassningar till lärare och skolledare

 • Normerade och självrättande test av elevens kognitiva förmågor
 • Ger unik information om varje elevs potential
 • Görs av 1 miljoner elever globalt varje år
 • Förslag på upplägg och anpassning av undervisningen

LÄROMEDEL

 • Läromedel i matematik, svenska och engelska
 • Över 400 videolektioner och 8,000 övningar samt modul för färdighetsträning
 • Uppföljningsmaterial till Kartläggaren och helt integrerat

 • Adaptivt läromedel i matematik för grundläggande färdigheter och begrepp för elever i åk F-3
 • Fungerar bra för elever med svårigheter i matematik samt elever med dyskalkyli
 • Baserat på omfattande forskning och 20-40% mer effektivt än andra läromedel

 • Läromedel i svenska för stavning och fonologisk medvetenhet som förbättrar läsningen
 • För elever i åk 2-6 samt äldre elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi
 • 30% mindre stavfel efter 3 månaders träning enligt flera studier

 VILL DU TESTA NÅGON AV VÅRA PRODUKTER?

SENASTE NYTT

Globalt prisbelönt matteläromedel nu i Sverige!
Vi har den stora glädjen att meddela att vi nu lanserar Matific ett av världens mest framgångsrika ...
Hur mår egentligen våra högpresterande elever?
Visst är det skönt med elever som alltid kommer i tid till lektionen, har med sig rätt böcker, är ...
5 tips för smidigare stadieövergångar
Det är förvånande att elever i behov av stöd fortfarande ofta faller mellan stolarna vid ...

  VILL DU BOKA DEMO AV PRODUKT?