CAT4 logotyp

VILKA KOGNITIVA FÖRMÅGOR HAR DINA ELEVER?

CAT4  ger skolan en unik bild av elevernas styrkor och utvecklingsområden samt en noggrann analys av en elevs potential att lära sig. Resultatet från CAT4 hjälper skolan att bestämma vilken inlärningshastighet som är rätt för en elev och om ytterligare stöd eller utmaningar behövs. Med CAT4 får skolan ett effektivt verktyg för att jämföra elevens förmågor under hela skoltiden samt ett bra riktmärke för andra bedömningar som nationella prov och andra kunskapstester. CAT4 (Cognitive Abilities Test) är Storbritanniens mest använda test av resonerande förmågor och globalt genomförs över 0,8 miljoner CAT4 test varje år.

för alla elever

Barn som gör kognitivt test på dator
 • Enkel inloggning med PIN-kod
 • 3 X 45 min test, tar totalt 2 timmar 15 min att genomföra
 • Alla elever i grundskolan och gymnasiet kan testas (6-17+ år)

FYRA områden

Elev som tänker på ord och matematiska formler
 • VERBAL FÖRMÅGA : att tänka med ord
 • ICKE VERBAL FÖRMÅGA: att tänka i former och mönster
 • NUMERISK FÖRMÅGA: att tänka med tal
 • SPATIAL FÖRMÅGA: att tänka på form och utrymme tillsammans och föreställa sig en form ändras och flyttas

Tydliga resultat

Diagram över mätning av kognitiva förmågor
 • CAT4 ger unik information om varje elevs kognitiva förmågor, på vilket sätt en elev lär sig eller har potential att lära sig
 • Rapporten ger också förslag på lämpligt upplägg för undervisning  för enskild elev och för klass

HUR FUNGERAR CAT4?

 • Innehållet är anpassat efter elevens ålder (6-17+ år)
 • Görs vanligen med 3-4 års mellanrum och i samband med skolbyte eller stadieövergångar (t.ex åk 4, åk 7 eller åk 1 Gy)
 • Läraren skapar PIN-koder i lärarmodulen som eleverna sedan loggar in med vid provtillfället
 • CAT4 består av ett testbatteri om 3 X 45 min test och tar totalt 2 timmar 15 min att genomföra
 • En elev bör inte göra mer än ett test per dag och testen bör inte spridas ut mer än 14 dagar
 • För närvarande finns innehållet i CAT4 endast tillgängligt på engelska, men det fungerar bra att genomföra testen med svenska elever
 • Rapporterna är tillgängliga i lärarmodulen direkt efter genomförandet och ges både på individuell nivå och gruppnivå.
 • Elevernas resultat redovisas i tydliga profiler och rapporter som innehåller både ett SAS (Standardised Age Score) och ett Stenaine värde.
Standardiserat resultat för test av kognitiva förmågor
Diagram över mätning av kognitiva förmågor

VILL DU VETA MER?

VILKA KOGNITIVA FÖRMÅGOR MÄTER CAT4?

CAT4 testar elevernas styrkor och svagheter inom fyra resonerande kognitiva förmågor som är kända för att göra skillnad för inlärning och prestation, vilket ger skolan en god bild av hela eleven.

Två personer som talar med varandra

VERBAL

Förmåga  att tänka med ord och uttrycka idéer och resonera genom ord är väsentlig för ämnen med högt språkinnehåll.

Halsband och pärlor i olika färger som bildar ett mönster

ICKE VERBAL

Förmåga att tänka i former och mönster. Problemlösning med hjälp av bilder och diagram; färdigheter som är viktiga i ett stort antal skolämnen, inklusive matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Tärningar i en hög med siffror och matematiska symboler

NUMERISK

Förmåga att tänka med tal och att använda numeriska färdigheter för att lösa problem, tillämpliga långt bortom matematik.

Elev som leker med Rubiks kub

SPATIAL

Förmåga att tänka på form och utrymme tillsammans och föreställa sig om en form ändras och flyttas.  Elever som har god spatial förmåga tenderar att tänka i bilder och fotografier, som de visualiserar, designar eller ritar.

Vad tycker eleverna om mystudyweb?

CAT4 TESTAR FYRA FÖRMÅGOR

NUMERISK

Förmåga att tänka med tal.

Exempel: Nedan ser du tre talpar. Med hjälp av sambanden i de två första paren ska du lista ut det  tredje paret. Det rätta svaret är "7" eftersom du behöver addera 1 för att 2 ska bli 3 och 9 bli 10.

[2 → 3]  [9 → 10]  [6 →?]
Fråga för test av numeriska förmågor

ICKE VERBAL

Förmåga att tänka i former och mönster.

I kvadraten nedan visas ett mönster av olika figurer. Kan du lista ut vilken figur som saknas?

Rätt svar är "C" eftersom att i det översta paret går "en pil upp" och "två pilar upp", så måste i de nedersta paret vara "en pil ner" och "två pilar ner".

Fråga för test av icke verbala kognitiva förmågor

SPATIAL

Förmåga att tänka på form och utrymme tillsammans och föreställa sig om en form ändras och flyttas.

Exempel: Här tänker du dig att du viker ett kvadratiskt papper på mitten, en gång och sedan en gång till. Därefter gör du ett hål rakt genom pappret som bilden visar. Hur kommer ditt papper se ut när du vecklar upp det igen? Rätt svar är "E" eftersom hålet är genom alla fyra lager papper, så uppvikt kommer hålen att hamna i mitten av pappret i var sin fjärdedel.

Fråga för kognitivt test av spatiala förmågor

VERBAL

Förmåga  att tänka med ord.

Exempel: Nedan ser du två ordpar. Kan du med hjälp av det första paret lista ut de andra? Det rätta svaret är "egg" eftersom en ko producerar mjölk och en kyckling producerar ägg.

COW → MILK : CHICKEN → ?
Fråga för test verbala förmågor