DIGITAL TESTNING och LÄROMEDEL

Lärare med elever i klassrum

 • Normerade och självrättande test i matematik, svenska och engelska
 • Sveriges mest använda kartläggningstest
 • Spar tid och enkelt att komma igång med
 • Individuellt förslag på fortsatt arbete för alla elever

 • Läromedel i matematik, svenska, engelska och NO
 • Över 500 videolektioner och 10,000 övningar samt modul för färdighetsträning
 • Stora möjligheter för individualisering
 • Integrerat med Kartläggaren

 • Forskningsbaserad intensivträning i matematik för F-3
 • Tränar grundläggande färdigheter
 • 20-40% mer effektivt än andra läromedel
 • Belöningar som uppskattas av eleverna

 • Normerade och självrättande elevenkäter
 • Fokus på elevers attityd till skolan och sitt lärande
 • Baserat på internationell forskning
 • Förslag på uppföljning och anpassningar till lärare och skolledare

 • Normerade och självrättande test av elevens kognitiva förmågor
 • Ger unik information om varje elevs potential
 • Görs av 1 miljoner elever globalt varje år
 • Förslag på upplägg och anpassning av undervisning för lärare

 VILL DU TESTA NÅGON AV VÅRA PRODUKTER?

SENASTE NYTT

Intervju: : Läraren Pawel berättar om hur han jobbar med Calcularis i åk.2
Pawel Kedzierski arbetar som lärare i årskurs 2 på Hökarängsskolan i södra Stockholm. Han har ...
Så får du dina elever att minnas de du har lärt dem!
Om arbetsminnet och långtidsminnets betydelse för inlärning. Att som lärare upptäcka hur lite ...
särbegåvade barnSå undervisar du särbegåvade elever
Svensk skola har sedan länge till stor del fokuserat på att stödja de elever som haft svårt att nå ...

  VILL DU BOKA DEMO AV PRODUKT?

Vad tycker eleverna om mystudyweb?

Vi har arbetat med digitalisering av svensk skola i mer än 10 år och vet att det krävs produkter av hög kvalitet samt långsiktighet både från leverantör och skola för att lyckas med digitala läromedel och testverktyg. Kartläggaren är idag Sveriges mest använda screeningverktyg med mer än 150,000 gjorda tester per år och integrerat med läromedlet mystudyweb. PASS skapar helt nya möjligheter för hur skolor arbetar med elevenkäter och CAT4 test ger skolan unik information om elevers kognitiva förmågor. För de yngsta eleverna ger intensivträning med Calcularis den bästa grunden för framtida matematikinlärning.