https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mystudyweb-bucket/corporate/wp-content/uploads/2019/04/03083011/KL.jpg https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mystudyweb-bucket/corporate/wp-content/uploads/2019/04/03083011/KL.jpg
https://mystudyweb.com/corporate/wp-content/uploads/2017/02/msw-slider-2.jpg https://mystudyweb.com/corporate/wp-content/uploads/2017/02/msw-slider-2.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mystudyweb-bucket/corporate/wp-content/uploads/2019/04/03083010/PASS1.jpg https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mystudyweb-bucket/corporate/wp-content/uploads/2019/04/03083010/PASS1.jpg

Vårt egenutvecklade digitala läromedel mystudyweb innehåller videolektioner och övningar i sex olika ämnen för grundskolan. Vi är återförsäljare för Kartläggaren som på kort tid blivit Sveriges mest använda digitala screeningverktyg! CAT4 testar elevernas kognitiva förmågor inom fyra områden; verbal, icke-verbal, numerär och spatial förmåga. PASS är en normerad och självrättande digital elevenkät och ger skolan en heltäckande bild av varje elevs attityd till sig själv och skolan.

  • Intervju: Hur använder ni PASS på Nya Elementar
    "Alla elever får komma till tals, även de som kanske inte brukar höras och synas så mycket." Birgitta Långberg är biträdande rektor på Nya Elementar skola i Bromma utanför Stockholm. Skolan har använt Kartläggaren och mystudyweb sedan 2016 och PASS sedan vårterminen 2020. I en kort intervju berättar Birgitta hur de använder PASS i skolans […]
Vad tycker eleverna om mystudyweb?

Vi tror att det är genom att använda digitala läromedel och andra digitala produkter i skolan som lärare och elever tillsammans digitaliserar skolan! Våra produkter ska vara enkla att använda och komma igång med, därför erbjuder vi löpande både online utbildningar, fysiska utbildningar och workshops för lärare och administratörer..