https://mystudyweb.com/corporate/wp-content/uploads/2017/02/msw-slider-2.jpg https://mystudyweb.com/corporate/wp-content/uploads/2017/02/msw-slider-2.jpg
https://mystudyweb.com/corporate/wp-content/uploads/2017/02/KL-Slider-2.jpg https://mystudyweb.com/corporate/wp-content/uploads/2017/02/KL-Slider-2.jpg

mystudyweb erbjuder innovativa produkter som utvecklar färdigheter och förmågor, utvärderar kunskap och frigör värdefull tid! Vårt egenutvecklade digitala läromedel mystudyweb innehåller videolektioner och övningar i sex olika ämnen för grundskolan. Kartläggaren är Sveriges mest använda digitala screeningverktyg!

  • Intervju: Lärare Åsas bästa tips för en lyckad kartläggning!
    Åsa Langton Michanek är legitimerad lärare och undervisar i åk. 4-6 på Nya Elementar skola i Bromma utanför Stockholm. Hon har använt Kartläggaren sedan 2014 och i en kort intervju berättar hon för oss hur hon gör för att kartlägga sina elever med Kartläggaren. HUR HAR NI ORGANISERAT TESTEN I KARTLÄGGAREN PÅ DIN SKOLA? På vår skola har vi använt […]
Vad tycker eleverna om mystudyweb?

Vi tror att det är genom att använda digitala läromedel och andra digitala produkter i undervisningen som lärare och elever tillsammans digitaliserar skolan! Våra produkter ska vara enkla att använda och komma igång med, därför erbjuder vi löpande både online utbildningar, fysiska utbildningar och workshops för lärare och administratörer.