https://mystudyweb.com/corporate/wp-content/uploads/2017/02/msw-slider-2.jpg https://mystudyweb.com/corporate/wp-content/uploads/2017/02/msw-slider-2.jpg
https://mystudyweb.com/corporate/wp-content/uploads/2017/02/KL-Slider-2.jpg https://mystudyweb.com/corporate/wp-content/uploads/2017/02/KL-Slider-2.jpg

mystudyweb erbjuder innovativa produkter som utvecklar färdigheter och förmågor, utvärderar kunskap och frigör värdefull tid! Vårt egenutvecklade digitala läromedel mystudyweb innehåller videolektioner och övningar i sex olika ämnen för grundskolan. Kartläggaren har på kort tid blivit Sveriges mest använda digitala screeningverktyg!

  • Kritiska föräldrar – så hanterar du dem!
    Under de senaste åren har både lärare och rektorer vittnat om hur de överhopas av mejl och utsätts för påtryckningar av föräldrar. På vissa skolor har föräldrarnas ökade krav på lärarna till och med blivit ett arbetsmiljöproblem. Det är de välutbildade medelklassföräldrarna som är värst, enligt sju av tio lärare i en enkätundersökning gjord av Lärarnas […]
Vad tycker eleverna om mystudyweb?

Vi tror att det är genom att använda digitala läromedel och andra digitala produkter i undervisningen som lärare och elever tillsammans digitaliserar skolan! Våra produkter ska vara enkla att använda och komma igång med, därför erbjuder vi löpande både online utbildningar, fysiska utbildningar och workshops för lärare och administratörer.