DIGITAL TESTNING och LÄROMEDEL

Lärare med elever i klassrum

 • Normerade och självrättande test i matematik, svenska och engelska
 • Sveriges mest använda kartläggningstest
 • Spar tid och enkelt att komma igång med
 • Individuellt förslag på fortsatt arbete för alla elever

 • Läromedel i matematik, svenska och engelska
 • Över 400 videolektioner och 8,000 övningar samt modul för färdighetsträning
 • Uppföljningsmaterial till Kartläggaren och helt integrerat

 • Adaptivt läromedel i matematik för grundläggande färdigheter och begrepp
 • För elever i åk F-3 och används oftast i helklass
 • Baserat på omfattande forskning och 20-40% mer effektivt än andra läromedel

 • Läromedel i svenska för stavning och fonologisk medvetenhet som förbättrar läsningen
 • För elever i åk 2-6 och används oftast i helklass
 • 30% mindre stavfel efter 3 månaders träning enligt flera studier

 • Normerade och självrättande elevenkäter
 • Fokus på elevers attityd till skolan och sitt lärande
 • Baserat på internationell forskning
 • Förslag på uppföljning och anpassningar till lärare och skolledare

 • Normerade och självrättande test av elevens kognitiva förmågor
 • Ger unik information om varje elevs potential
 • Görs av 1 miljoner elever globalt varje år
 • Förslag på upplägg och anpassning av undervisningen

 VILL DU TESTA NÅGON AV VÅRA PRODUKTER?

SENASTE NYTT

Hur mår egentligen våra högpresterande elever?
Visst är det skönt med elever som alltid kommer i tid till lektionen, har med sig rätt böcker, är ...
5 tips för smidigare stadieövergångar
Det är förvånande att elever i behov av stöd fortfarande ofta faller mellan stolarna vid ...
Så väcker du dina elevers lust att läsa!
I dagens digitala värld omges våra barn av många olika underhållningsalternativ som kan vara mer ...

  VILL DU BOKA DEMO AV PRODUKT?

Vi har arbetat med digitalisering av svensk skola i mer än 10 år och vet att det krävs produkter av hög kvalitet samt långsiktighet både från leverantör och skola för att lyckas med digitala läromedel och testverktyg. Kartläggaren är idag Sveriges mest använda screeningverktyg med mer än 150,000 gjorda tester per år och integrerat med läromedlet mystudyweb. PASS skapar helt nya möjligheter för hur skolor arbetar med elevenkäter och CAT4 test ger skolan unik information om elevers kognitiva förmågor. För de yngsta eleverna ger intensivträning med Calcularis den bästa grunden för framtida matematikinlärning och för svenskaundervisningen ger intensivträning med Orthograph en möjlighet att utveckla elevernas språkliga medvetenhet, ordförråd och stavning.