https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mystudyweb-bucket/corporate/wp-content/uploads/2019/04/03083011/KL.jpg https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mystudyweb-bucket/corporate/wp-content/uploads/2019/04/03083011/KL.jpg
https://mystudyweb.com/corporate/wp-content/uploads/2017/02/msw-slider-2.jpg https://mystudyweb.com/corporate/wp-content/uploads/2017/02/msw-slider-2.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mystudyweb-bucket/corporate/wp-content/uploads/2019/04/03083010/PASS1.jpg https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mystudyweb-bucket/corporate/wp-content/uploads/2019/04/03083010/PASS1.jpg

Vårt egenutvecklade digitala läromedel mystudyweb innehåller videolektioner och övningar i sex olika ämnen för grundskolan. Vi är återförsäljare för Kartläggaren som på kort tid blivit Sveriges mest använda digitala screeningverktyg! CAT4 testar elevernas kognitiva förmågor inom fyra områden; verbal, icke-verbal, numerär och spatial förmåga. PASS är en normerad och självrättande digital elevenkät och ger skolan en heltäckande bild av varje elevs attityd till sig själv och skolan.

  • Varför använda Learning Analytics i skolan?
    Nästa stora steg för skolans digitalisering? ”Har vi inte för många tester och prov redan?” tycker du kanske och det finns såklart olika åsikter om screening och testning i skolan.  Men samtidigt så vet vi att tidig upptäckt möjliggör tidiga insatser. Det screeningmaterial som skolan använder bör också användas för att följa utveckling över tid och […]
Vad tycker eleverna om mystudyweb?

Vi tror att det är genom att använda digitala läromedel och andra digitala produkter i skolan som lärare och elever tillsammans digitaliserar skolan! Våra produkter ska vara enkla att använda och komma igång med, därför erbjuder vi löpande både online utbildningar, fysiska utbildningar och workshops för lärare och administratörer..