Sommaren 2011 fick Mathias och Jessica Crona idén att lansera en tjänst både för läxhjälp och för att förbättra sina resultat i skolan generellt. Jessica hade genom sitt arbete som lärare mött många elever och föräldrar som efterfrågade denna typ av tjänst.

mystudyweb skapades genom att kombinera Jessicas omfattande erfarenhet ifrån undervisning och skolan med Mathias erfarenhet från online spelbranschen och lanserades våren 2012. Inledningsvis var tjänsten inriktad på online läxhjälp och en kompletterande lärarmodul lanserades kort efter lanseringen då de första skolorna började använda mystudyweb. Ett antal nya ämnen och årskurser har tillkommit under åren och materialet på mystudyweb är levande och förbättras och utökas kontinuerligt.

Under 2014 togs ett stort steg i bolagets utveckling då mystudyweb anpassade och lanserade Kartläggaren i Sverige. Kartläggaren är idag det klart ledande verktyget för digital kartläggning och har stegvis integrerats med mystudyweb inom ett flertal områden.