VÅR HISTORIA

2010-2011: SÅ HÄR BÖRJADE DET...

Sommaren 2011 fick Mathias och Jessica Crona idén att lansera en tjänst både för läxhjälp och för att förbättra sina resultat i skolan generellt. Kombinationen av Jessicas omfattande erfarenhet ifrån undervisning och skolan med Mathias erfarenhet från finans och spelbranschen visade sig vara lyckosam.

mystudyweb lanserades våren 2012. Inledningsvis var tjänsten inriktad på digital läxhjälp och en kompletterande lärarmodul lanserades kort efter lanseringen då de första skolorna började använda mystudyweb. Ett antal nya ämnen och årskurser har tillkommit under åren och materialet på mystudyweb är levande och förbättras och utökas kontinuerligt.

2014-2019: VI BLIR PIONJÄRER INOM DISTRIBUTION!

Ett stort steg i bolagets utveckling togs 2014 då mystudyweb anpassade och lanserade Kartläggaren, vår första utländska produkt i Sverige. Kartläggaren som varit framgångsrik i Norge i över ett decennium passade även mycket bra i svensk skola  och är idag det klart ledande verktyget för digital kartläggning i Sverige och är även integrerat med mystudyweb.

Nästa utländska produkt blev den normerade och individuella elevenkäten PASS (Pupil Attitudes to Self and School) som översattes och lanserades 2019. PASS är en global produkt ifrån Storbritannien och används av miljontals elever varje år i 40 länder. PASS forskningsbaserade modell för systematiskt elevhälsoarbete ger skolan en heltäckande bild av varje elevs attityd till sig själv och skolan och gör det möjligt att i ett tidigare skede sätta in åtgärder vid behov.

2021-2022: FORSKNINGSBASERADE PRODUKTER FÖR SPECIALPEDAGOGER

Från Storbritannien kommer även CAT4  ett test av elevens kognitiva förmågor. CAT4 är ett mera omfattande test och består av fyra deltest (Verbal, Icke-Verbal, Numerisk och Spatial) och görs oftast vid stadieövergångar eller i samband med pedagogiska utredningar. Efter genomfört test får skolan både en tydlig bild av varje elevs potential och förmågor samt förslag på hur undervisningen kan utformas. CAT4  är världens mest använda test av resonerande förmågor och globalt genomförs nästan 1 miljon CAT4 test varje år.

Två läromedel för intensivträning av matematik och svenska från Schweiz översätts, anpassas och lanseras. I de flesta läromedel är innehållet utformat för att passa en genomsnittlig elevs kunskaper och arbetstakt. Men eftersom alla elever lär sig på olika sätt och i olika takt ser ofta vägen till målet ganska olika ut. Både Calcularis och Calcularis använder sig av AI-algoritmer som anpassar innehållet efter elevens studieteknik och takt, vilket säkerställer att varje barn tränar på en nivå där de utmanas lagom mycket.

2023-2024: PORTFÖLJen utökas MED VÄRLDSLEDANDE PRODUKTER INOM MAtematik och ENGELSKA SAMT INNOVATIVA 3D-PRODUKTER

Matific  ett av världens mest framgångsrika läromedel i matematik kommer från Australien och används idag av miljontals elever i över 50 länder. Matific är ett lekfullt och adaptivt läromedel i matematik för åk.F-6. Allt material är forskningsbaserat och mycket omfattande med över 2,000 interaktiva aktiviteter för att träna matematiska begrepp, färdigheter, kritiskt tänkande samt problemlösning.

myON är en läsplattform som innehåller över 8,000 engelska böcker och används av miljontals elever. Med myON får dina elever tillgång till ett stort antal böcker i olika genrer och stilar. Titlar matchas dynamiskt efter varje enskild elevs intressen och läsnivå. Läraren får detaljerad koll på vilka böcker varje elev läser och elevernas förståelse av innehållet.

ROQED Science är ett interaktivt verktyg för 3D-modellering i fysik, kemi och biologi lanseras. Med ROQED Science förvandlar du enkelt ditt klassrum till ett virtuellt laboratorium där lärare och elever kan simulera och genomföra demonstrationer med nästan 1,000 interaktiva 3D-modeller skapade för engagerad undervisning och lärande.

Drama Studio är ett spelbaserat multiplayer-verktyg som enkelt ger elever möjlighet att producera snygga 3D-animerade berättelser tillsammans. På bara några lektioner kan eleverna skapa sina egna pjäser i ett fantasifullt 3D format!