CALCULARIS

FORSKNINGSBASERAD INTENSIVTRÄNING I matematik för åk f-3

Under barndomen utvecklas vissa delar av hjärnan för att specialisera sig på bearbetning av siffror och matematiska uppgifter. Calcularis främjar utveckling och koordinering av de områden i hjärnan som ansvarar för bearbetning av siffror, kvantiteter samt matematiska beräkningar. Calcularis användas av elever i F-3 samt för äldre elever med matematiksvårigheter.  Calcularis har utvecklats i samarbete med neuropsykologer och IT-specialister vid det schweiziska federala tekniska institutet i Zürich. Ett flertal vetenskapliga studier har visat att elever som använder Calcularis lär sig 20-40% mer jämfört med andra läromedel.

Intensivträning matematik

Förståelse Färdigheter

Med Calcularis tränas den matematiska inlärningsprocessen från grunden och börjar med siffrorna 0-10 följt av 0-20, 0-100 och 0-1000. I varje steg förbättrar Calcularis elevens förståelse av tal samtidigt som det utvecklar färdigheter i addition, subtraktion och multiplikation samt division. Programmet innehåller nästan 50 olika spel utformade för att främja inlärning och öka elevens självförtroende.

Pojke som jobbar med Calcularis

individuell träning

Calcularis är designad för självständig träning hemma eller i skolan under 15-20 minuter, minst 3 gånger per vecka under 8-12 veckor. Programmet är adaptivt och känner igen elevens styrkor och svagheter i matematik och anpassar uppgifter efter hur eleven kan lära sig bäst och snabbast.

Belöning motiverar eleverna

Uppmuntran belöning

Att ha roligt och bli belönad för prestationer spelar en central roll för framgångsrikt lärande. Med Calcularis belönas korrekt lösta problem med poäng, stjärnor och diamanter som barnet sedan kan använda för att köpa djur och lägga till funktioner till sin egen personliga djurpark.

Tydlig lärarmodul

tydliga resultat

Med Calcularis Coach får läraren koll på varje elev och en bra överblick av klassens resultat och framsteg:  Hur ofta och hur länge har eleven tränat? Vilka färdigheter  behärskar eleven? Det är enkelt att involvera vårdnadshavare med regelbunden e-post kommunikation utifrån färdiga mallar eller skriva ut olika diplom till eleverna efter genomförd träning.

VILL DU VETA MER?

INTERVJU: LÄRARE PAWEL BERÄTTAR OM HUR HAN JOBBAR MED CALCULARIS I ÅK 2

Pawel Kedzierski, Lärare i årskurs 2 på Hökarängsskolan i södra Stockholm
Läs mer