DIGITALT LÄROMEDEL FÖR Åk 4-9

mystudyweb är ett digitalt läromedel för årskurs 4-9 skapat tillsammans med lärare och specialpedagoger. Kopplingen till Kartläggaren hjälper eleven att snabbt och enkelt fokusera på de områden som eleven behöver arbeta med.  Resultat och analysdelen gör det enkelt för läraren att följa upp elevens utveckling och framsteg.

lektioner

Lektion i engelska om grammatik på digitala läromedlet mystudyweb

På mystudyweb finns 500 videolektioner i svenska, engelska och matematik för åk 4-9 och fysik, kemi och biologi för åk 6-9. Lektionerna följer kursplanen för varje ämne och kan användas både som läromedel och för läxhjälp. Alla lektioner är skapade av erfarna lärare som brinner för undervisning.

övningar

Övning i matematik på digital läromedlet mystudyweb

Till varje lektion finns självrättande övningar med fullständiga lösningar som ytterligare hjälper eleven att förstå det aktuella innehållet och totalt finns det över 10,000 övningar på mystudyweb. Eleverna får poäng och kan samla ugglor för gjorda övningar och uppdrag. Det finns även olika topplistor som ökar motivationen.

Drillaren

Övning i svenska på Drillaren

Med Drillaren kan eleven repetera specifika arbetsmoment inom matematik, svenska och engelska. Perfekt för att "gnugga in" gångertabellerna eller öva engelska oregelbundna verb. Behöver du öka ditt ordförråd eller träna stavning är Drillaren något för dig!

Uppföljning

Översikt över elevers resultat i lärarmodulen i mystudyweb

Lärarmodulen innehåller en rad funktioner som underlättar individualiserad undervisning samt frigör lärarens tid. Alla elevers resultat och aktiviteter sparas och är enkla att analysera både på elev- och gruppnivå. Kopplingen till Kartläggaren hjälper eleven att snabbt och enkelt fokusera på de områden som eleven behöver arbeta med.

SPSM logotyp

Uppdatering med stöd av SPSM

Under 2019 genomfördes  ett projekt med stöd av Specialpedagogiska Skolmyndigheten för att öka användarvänlighet av mystudyweb för  följande elevgrupper: Elever med läs- och skrivsvårigheter, NPF elever (Adhd, AST), elever som behöver hjälp med avgränsning och igångsättning och elever som behöver träna arbetsminne.

VILL DU VETA MER?

Varför välja mystudyweb?

Uppskattat

Tummen upp

Det är enkelt att komma igång med mystudyweb då eleverna kan börja arbeta med sin individuella arbetsplan från Kartläggaren direkt samtidigt som det finns ett omfattande material att arbeta vidare med.

individualiserA

Bild på en hjärna

Det är lätt att anpassa undervisningen efter varje enskilds elevs behov då eleven har tillgång till allt material i ämnet oavsett vilken årskurs eleven går i.

Frigör tid

Bild på klocka

mystudyweb innehåller en rad funktioner som är tidsbesparande både för läraren och eleverna då både resultat och aktiviteter sparas och är lätta att analysera. Många funktioner är utvecklade tillsammans med lärare och nya funktioner och förbättringar lanseras kontinuerligt.

SPAR PENGAR

Spargris

Kostnaden för att använda mystudyweb är betydligt lägre än andra jämförbara digitala läromedel. Detta är möjligt genom att använda nya tekniska lösningar samt ett stort fokus på låga kostnader.