CAT4 – testar ELEVENS kognitiva förmågor

CAT4 (Cognitive Abilities Test) ger skolan en unik bild av elevernas styrkor och utvecklingsområden samt en noggrann analys av en elevs potential att lära sig. CAT4 är Storbritanniens mest använda test av resonerande förmågor och globalt genomförs över 0,8 miljoner CAT4 test varje år.

för alla elever

Barn som gör kognitivt test på dator
 • Enkel inloggning med PIN-kod
 • 3 X 45 min test, tar totalt 2 timmar 15 min att genomföra
 • Alla elever i grundskolan och gymnasiet kan testas (6-17+ år)

FYRA områden

Elev som tänker på ord och matematiska formler
 • VERBAL FÖRMÅGA : att tänka med ord
 • ICKE VERBAL FÖRMÅGA: att tänka i former och mönster
 • NUMERISK FÖRMÅGA: att tänka med tal
 • SPATIAL FÖRMÅGA: att tänka på form och utrymme tillsammans och föreställa sig en form ändras och flyttas

Tydliga resultat

Diagram över mätning av kognitiva förmågor
 • CAT4 ger unik information om varje elevs kognitiva förmågor, på vilket sätt en elev lär sig eller har potential att lära sig
 • Rapporten ger också förslag på lämpligt upplägg för undervisning  för enskild elev och för klass

VILL DU VETA MER?

VARFÖR ANVÄNDA CAT4?

CAT4 ger viktig kompletterande information som hjälper lärarna förstå, hur sina elever lär sig bäst. Denna kunskap är viktig för att göra det möjligt för skolan att utforma undervisning som bättre passar eleverna.

 • CAT4 är ett effektivt verktyg för bedömning och för att jämföra elevens förmågor under hela skoltiden
 • Bra riktmärke för andra bedömningar och en indikator för nationella prov och andra läroplansbaserade kunskapstest.
 • Identifierar t.ex elever som riskerar att underprestera
 • Uppmuntrar till självreflektion och elevens eget ansvar för sitt lärande
 • Ger skolan en bra översikt och jämförelse mellan elevgrupper
 • Elevernas resultat redovisas i tydliga profiler och rapporter som innehåller både ett SAS (Standardised Age Score) och ett Stenaine värde.