kom-igång utbildningar

I samband med läsårets start i augusti erbjuder vi löpande öppna "Kom igång" utbildningar för flera av våra produkter. Du får veta allt du behöver för att komma igång och du får svar på dina frågor direkt! Välj datum och anmäl dig via länk nedan. Sitter ni flera tillsammans räcker det att en på skolan anmäler sig.

INNEHÅLL: - Vad är Kartläggaren - Skapa och administrera prov - Elevinloggning - Följ upp och analysera resultat

Mystudyweb logotyp

INNEHÅLL: Vad är mystudyweb Pluspaket - Exportera Individuella arbetesplaner (IAP) - Följ upp elevernas arbete med IAPer - Skapa uppdrag

INNEHÅLL: Vad är Matific- Forskningen bakom - Hur fungerar Matific för elever -  Matific i klassrummet - Följ upp elevernas resultat

INNEHÅLL: Vad är myON - Hur fungerar myON för elever  - Läsnivåtest  - myON i klassrummet, Läsprojekt och andra aktiviteter -Analysera eleverna läsutveckling med olika rapporter