praktisk workshop, matematik 8/12 kl.15-17

för dig som är förstelärare eller lektor i matematik i åk.F-3.

I denna praktisk workshop får du möjlighet att testa det forskningsbaserade intensivtränings läromedlet Calcularis ,diskutera och inspireras tillsammans med andra som brinner för matematik! Workshopen leds av Jessica Crona från mystudyweb och du behöver ta med dig egen dator/iPad + hörlurar för att kunna delta i de praktiska momenten. Inspirations workshopen är torsdag 8 december 15.00-17.00 på vårt mysiga kontor på Nybrogatan 34, 2tr. (T-bana Östermalmstorg). Vi bjuder på kaffe och smarrigt fika!

WEBBUTBILDNINGAR 2022

 demo - Calcularis matematik åk.f-3

Under barndomen utvecklas vissa delar av hjärnan för att specialisera sig på bearbetning av siffror och matematiska uppgifter. Calcularis främjar utveckling och koordinering av dessa områden i hjärnan och ger alla elever en bra grund i matematik.  Välkommen till en demo där du får veta allt om hur Calcularis intensivträning i matematik fungerar.

 demo - ORThograph Svenska åk.2-6

Att vara säker på hur ett ord stavas skapar en känsla av trygghet och säkerhet i skriftspråket som gör att eleven vill och vågar skriva. Med Ortograph tränas fonologosk medvetenhet, ordförråd och språkrytm. Välkommen till en demo där du får veta allt om hur Orthograph fungerar.

PASS logotyp

demo - PASS elevenkät

Önskar ni få bättre koll på era elevers välmående och kunna hantera problem tidigt!? Denna demo passar för dig som är skolledare, lärare eller annan personal på skolan som arbetar med elevhälsa.