mystudyweb blogg

INTERVJU: Hur använder ni Kartläggaren i Gävle?

November 20, 2017

Marie Misk Vallbacksskolan, Gävle

”En snabb koll på vad eleverna kan och ett bra komplement till överlämningar och betyg.”

Marie Misk är förstelärare, SvA och speciallärare på Vallbackskolan i Gävle. I en kort intervju berättar hon för oss hur de gör för att kartlägga alla elever i åk.7 med Kartläggaren.

VILKA ELEVER TESTADE NI?

Här i Gävle beslutade rektorerna på våra skolor att vi skulle testa alla elever i åk.7 med Kartläggaren i år. Eftersom vi får många nya elever i åk.7 så ger kartläggningen oss en snabb koll på vad eleverna kan och är ett bra komplement till övriga överlämningar och betyg som eleverna har med sig. 

Vi vill göra kartläggningen så tidigt som möjligt på terminen och för då känner vi ännu inte eleverna så bra. De elever som hade diagnoser eller extra anpassningar fick göra proven med stöd. Det kunde till exempel vara att dela upp provet på flera tillfällen, sitta enskilt eller att få hjälp med läsning och förklaringar. Endast SvA elever med betyg gjorde proven i Kartläggaren.

HUR ORGANISERADE NI PROVEN?

Jag och min kollega Stig gjorde upp schema för när varje klass skulle göra prov och ämnesansvarig lärare närvarade under provtillfället. Målsättningen är att lärarna i svenska, engelska och matematik ska genomföra eftertesten på vårterminen på egen hand med klasserna.  Eleverna fick göra proven klassvis i vår aula och vi speciallärare fick på så sätt möta alla elever och se hur de olika klasserna beter sig och vilka elever som sticker ut. Eftersom vi har fem klasser i åk.7 blev det totalt 15 st sittningar i aulan med olika klasser samt uppföljningstester för de elever som ej varit med vid ordinarie tillfälle. Efter cirka 5 veckor hade våra 7:or totalt gjort nästan 500 test i Kartläggaren, och då började det viktigaste arbetet att analysera resultaten!

HUR ANVÄNDER NI RESULTATEN?

Vi speciallärare analyserade resultaten och varje ämneslärare fick en sammanställning på antal elever i klassen som antingen låg över 130% av norm eller under 70% av norm i de olika delproven. Resultaten ger  lärarna en vink om vilka områden klassen behöver träna mer på och vilka elever som kan behöva extra stöd eller extra utmaningar. Lärarna använder också elevernas resultatprofiler på utvecklingssamtal med föräldrar och elever. Även rektorerna får ett bra underlag i fördelning av resurser och extra stöd. Vi tycker det är bra att vara två ansvariga för kartläggningen på skolan, då  man kan ”bolla” idéer och hjälpas åt. Det är också viktigt att man har skolledningens stöd och att tid finns avsatt för detta.

 

VAD TYCKER ELEVERNA?

De flesta elever tycker att det har varit roligt och de elever som behöver uppmuntras har vi pushat lite extra. Men, det är när eleverna gjort eftertesten också på våren och kan jämföra sin resultatprofil som det blir som gladast. Det är härligt att se sin egen utveckling så tydligt när den ena stapeln är högre än den andra. 

Elevprofil Kartläggaren

Ses vi på SETT?

April 24, 2017

För femte året i rad är vi med på SETT mässan i Stockholm, 3-5 maj. Välkommen förbi vår monter K:24 eller boka ett personligt möte: info@mystudyweb.com Hoppas vi ses! Jessica & Mathias

Vårens nyheter

March 29, 2017

Nu är våren snart här och på mystudyweb och Kartläggaren händer det mycket nytt! NY HEMSIDA lanserades för några veckor sedan och där hittar ni bland annat utökad information om våra produkter, möjlighet att beställa … Continue reading Vårens nyheter

Om Jessica Crona:
Jag är legitimerad lärare och har undervisat elever på alla nivåer inom grundskolan i ca.12 år och har även arbetat som speciallärare.

2012 grundade jag och min man Mystudyweb Sweden AB och idag driver vi företaget på heltid. 

Jag brinner för skolutveckling och hoppas att denna blogg kan inspirera till en mer digital undervisning!