Mina bästa tips inför utvecklingssamtalet

2017-03-21
Förälder och barn på väg till utvecklingssamtal

Nu är det hög tid för utvecklingssamtal i många skolor och här har jag samlat några av mina bästa tips för utvecklingssamtalet!

ELEVEN I CENTRUM

Eleven är huvudpersonen och den som hela mötet handlar om. Lärare och elev bör noga förbereda samtalet tillsammans i skolan så att eleven är väl förberedd och trygg under utvecklingssamtalet. Låt eleven vara i centrum och få den mesta talartiden under mötet.

SKRIV ETT MANUS

Det är ofta mycket som ska hinnas sägas på ett utvecklingssamtal och då är det bra att ha en enkel mall för samtalet. Det är inte något man slaviskt måste följa, men det kan vara skönt att ha något att luta sig mot. Skicka gärna hem några punkter till föräldrarna innan samtalet så att de kan prata ihop sig med sitt barn.

DAGORDNING

Förslag för elev:
-Vad du lärde du dig under förra terminen?
-Berätta om dina starka sidor
-Vad vill du bli bättre på? Här kan elevprofilerna ifrån Kartläggaren användas.
-Vad behöver du hjälp med av förälder/skola?
-Lärarens kommentar
-Bestäm nya mål

VÄLKOMNANDE MILJÖ

Förbered klassrummet innan så att elev och föräldrar känner sig välkomna. Att lägga en duk på bordet, tända ett ljus och ha en skål med frukt, eller några kex framme kan vara en bra isbrytare som får alla att slappna av.
Be en kollega som också känner eleven vara med om du tror att du behöver stöd under samtalet.

TYDLIGA MÅL

Enas om några mål som är möjliga att nå för eleven. Det brukar vara lagom med tre, fyra mål som eleven verkligen kan nå och som utvärderas vid nästa möte. Målen ska vara:
-Tydliga
-Möjliga att nå
-Tidsbegränsande
-Möjliga att utvärdera
Även för målsättning är Kartläggarens individuella arbetsplaner utmärkta underlag och arbete med mystudyweb kan vara en av aktiviteterna för att eleven ska nå målen. Läs mer här.

POSITIV TON

Alla bör hjälpas åt att göra samtalet till en trevlig stund. Ge plats åt elevens styrkor och låt eleven lyfta fram något arbete som hon varit extra stolt över. Låt föräldrarna lyfta fram sidor hos sitt barn som läraren inte känner till som de vet att eleven är duktig på.
Efter ett givande utvecklingssamtal ska man känna sig glad och hoppfull!