Skapa 3D-animerade berättelser tillsammans

Drama Studio är ett mångsidigt, spelbaserat multiplayer-verktyg som ger elever möjlighet att producera snygga 3D-animerade berättelser tillsammans. Drama Studio är enkelt och roligt att använda och passar alla åldrar och de flesta av skolans ämnen. Spelkonceptet är en färgglad teaterproduktion som liknar en tecknad film, där eleverna får använda sina kunskaper och aktivera sin fantasi. Den färdiga produkten kan delas vidare eller visas för klassen där eleverna kan diskutera storyn, karaktärerna, känslorna och mycket mer.

Drama Studio

Ett verktyg för lärande

Drama Studio är optimerat för att enkelt kunna användas i klassrummet. Spelet kan köras i en webbläsare och är lämpat för vanliga skoldatorer och Chromebooks med låga systemkrav. Drama Studio passar att använda för undervisning inom de flesta ämnen; svenska, bild, teknik, historia, religion, samhällskunskap och främmande språk som går att knyta till de flesta områden i läroplanen.

  • Som lärare kan du skräddarsy undervisningen för dina klasser.
  • Du kan skapa grupper som eleverna kan gå med i för att samarbeta.
  • Du kan göra egna uppgifter eller använda färdiga uppgifter som du delar ut till eleverna.

 

Berätta en historia

Genom berättelser delar vi kunskap och erfarenheter, skapar mening, sammanhang och lockar fram olika känslor hos varandra. Låt dina elever upptäcka konsten att skapa en berättelse utifrån en given uppgift eller sin egen fantasi. Oavsett om du vill ge liv åt historiska personer som Jeanne d'Arc, Neil Armstrong, Gustav Vasa eller kända personer ur litteraturen kommer dina elever älska att göra det med Drama Studio. Du kan även låta eleverna skapa egna rollspel utifrån etiska dilemman och frågeställningar för effektivt och roligt arbete med skolan värdegrund.

skapa egna pjäser

Som regissörer till sina egna pjäser ger Drama Studio eleverna möjlighet att bestämma hur skådespelarna ska tala, röra sig, hur scenografi, ljus och ljudeffekter tillsammans med replikerna i elevernas manus skapar en levande berättelse. Välj om dina elever ska utgå från någon av de färdiga mallarna eller elevernas fria fantasi och kreativitet. Det är enkelt att komma igång och på bara några lektioner kan eleverna skapa scener och pjäser som hjälper alla elever att uttrycka sig och kommunicera på ett nytt sätt.

Samarbeta och diskutera

Eleverna kan arbeta ensamma eller tillsammans i team och dela och redigera manuskripten samtidigt. En elev kan vara regissör, ​​en annan manusförfattare, medan den tredje kan vara scenograf eller kostymör. Den färdiga produkten kan sedan publiceras var som helst eller bara visas för klassen så att eleverna kan diskutera storyn, karaktärerna, känslorna och mycket mer.

DESIGNAT UTIFRÅN METODEN ”SPEL I SKOLAN”

Drama Studio är designat utifrån Spel i Skolan-metoden (Skolen i Spil) skapad av Tore Neergaard Kjellow, pedagog och spelutvecklare. Metoden fokuserar på att skapa både ökad trivsel och större motivation till socialt samspel och deltagande i olika ämnen i skolan. Spel i Skolan-metoden utnyttjar elevernas intresse för datorspel för att göra undervisningen relevant och meningsfull för alla. Den har visat sig vara särskilt gynnsam för de elever som normalt sett hamnar utanför, och kan minska eller helt ta bort upplevelsen av att känna sig tvungen att delta för de mest pressade eleverna.

Spel i Skolan-metoden baseras på slutsatser från de två danska forskningsprojekten: "The School at Play: Learning and Inclusion through Games and Game Dynamics" (2015-2017) professor  Thorkild Hanghøj,  Aalborgs Universitet och "Can cooperative video games encourage social and motivational inclusion of at-risk students?" (2018) Andreas Lieberot docent i pedagogisk psykologi, Aarhus Universitet och Morten Misfeldt, filosofie doktor (PHD) Köpenhamns Universitet.

Tore Neergaard Kjellow

 VILL DU VETA MER?