Verktyg För huvudmän som vill ligga i framkant

säkerställ LIKVÄRDIGHET OCH KVALITET

Fler och fler kommuner och friskolegrupper använder våra lösningar för att erbjuda en likvärdig skola för alla och samtidigt förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Både Kartläggaren och PASS skapar helt nya möjligheter för att arbete datadrivet på flera olika nivåer inom er organisation och säkerställa att rätt åtgärder sätts in och ger önskat resultat.

Kartläggaren logotyp
 • Köps ofta in när screeningplanen uppdateras och ersätter då dyra och tidskrävande tester eller egenutvecklade tester
 • Ger möjlighet att genomföra en enhetlig kartläggning av alla elever vid start på läsåret
 • Eftertestet ger möjlighet att mäta kunskapsutvecklingen under läsåret samt mäta effekten av specifika insatser på skolor eller huvudmannanivå
PASS logotyp
 • Lämpligt för huvudmän som avsevärt vill förbättra förståelsen av elevernas attityder till sitt eget lärande och skolan och undanröja hinder för att elever inte når sin fulla potential
 • Vetenskapligt utformad elevenkät som görs varje termin på individuell nivå med tydliga resultat enligt trafikljusmodell
 • Omfattande bibliotek av åtgärder för uppföljning utifrån resultatet ingår kostnadsfritt

Varför är vi rätt val?

 • Vi tar fram siffrorna ni behöver och förser er med rapporter som är lätta att förstå och agera på
 • Vi erbjuder skräddarsydda rapporter som på olika sätt stödjer era samtal och processer för att utvecklas framåt
 • Våra bedömningar är standardiserade, kontinuerligt validerade och används av miljoner elever i över 100 länder
Diagram som visar resultat på olika skolor för kartläggningstest

Vi hjälper er både att komma igång och utveckla arbetet

 • Ett omfattande stöd i form av utbildningar och support erbjuds vid implementering och onboarding under det första året för att säkerställa att alla skolor kommer igång på bästa sätt.
 • Vid behov tar vi fram samlad statistik för alla skolor och hjälper er med analys av era resultat
 • Vi stödjer även ert arbete med uppföljning av resultaten, i val av interventioner och andra stödåtgärder.

Offert

Kontakta oss på info@mystudyweb.com för frågor och offert.