DIGITAL KARTLÄGGNING I SVENSKA, ENGELSKA OCH MATEMATIK

Kartläggaren testar elevernas grundläggande färdigheter i svenska, engelska och matematik och är normerat för årskurs 4-9 samt årskurs 1 på gymnasiet. En elevlicens omfattar både för- och eftertest och totalt ingår 6 test i en elevlicens.

Med Kartläggaren kan skolan screena hundratals elever på kort tid och till en låg kostnad. Lärarnas tid kan sedan läggas på analys av resultaten och att arbeta med eleverna istället för rättning och sammanställning.

I Sverige görs ca 150,000 test per år med Kartläggaren vilket gör Kartläggaren till det mest använda screeningverktyget i Sverige.

Lärare pekar på tavlan. Elever gör test med Kartläggaren.

Kartläggaren är ursprungligen en produkt från det norska läromedelsförlaget Fagbokforlaget och baserad på forskning från Trondheim och Stavangers universitet. I Norge används Kartleggeren av hälften av alla elever.

VIll du Veta mer?

"KARTLÄGGAREN HJÄLPER OSS ATT SÄKERSTÄLLA LIKVÄRDIGHETEN MELLAN VÅRA OLIKA SKOLOR OCH ATT INGEN ELEV HAMNAR  MELLAN STOLARNA"

Ina Dannfors, verksamhetschef för elevhälsan och Glenn Roswall, projektledare kvalitetsstaben JENSEN Education
Läs mer
"KARTLÄGGAREN GER OSS EN ENHETLIG STRUKTUR SOM ALLA LÄRARE KAN UTGÅ IFRÅN. DET SPAR TID OCH BLIR EN MER LIKVÄRDIG SCREENING AV ELEVERNA"

Carola Viksten,  Förstelärare och Speciallärare,  Gudmundråskolan i Kramfors
Läs mer
INTERVJU: LÄRARE ÅSAS BÄSTA TIPS FÖR EN LYCKAD KARTLÄGGNING!

Åsa Langton Michanek, Legitmerad lärare åk 4-6, Nya Elementar Skola Stockholm
Läs mer

Enkel

Fråga i kartläggningstest i geometri i ämnet matematik

Det är mycket enkelt för en skola att komma igång och använda Kartläggaren.

Det självrättande provet tar endast c a 45 minuter att genomföra och kräver inga förberedelser för eleverna.

Tydlig

Graf över resultat förtest i engelska för digitalt kartläggningstest

Resultaten är tillgängliga direkt efter genomfört test för analys på individ- och gruppnivå.

Resultatprofilerna ger ett bra underlag för beslut om vilka stödåtgärder eller extra utmaningar som eleverna behöver och hjälper skolan att utvärdera effekterna av insatser.

fortsÄttNING

Individuell arbetsplan i engelska

Alla elever får en individuell arbetsplan med förslag på fortsatt arbete efter genomfört förtest. Läraren kan sedan exportera arbetsplanen digitalt till mystudyweb och eleven kan direkt börja arbeta med sitt individuella upplägg.

Frigör tid

Lärare som diskuterar resultat på screeningtest

Testerna är självrättande och lärarna kan lägga sin tid på att analysera resultaten och arbeta med åtgärder för de elever som behöver stöd.