DIGITAL KARTLÄGGNING I SVENSKA, ENGELSKA OCH MATEMATIK

Kartläggaren lanserades i Sverige 2014 och har på kort tid blivit det mest använda verktyget för digital kartläggning i Sverige. Kartläggaren kommer ursprungligen ifrån Norge och har anpassats till den svenska läroplanen.

Kartläggaren testar elevernas grundläggande färdigheter i svenska, engelska och matematik och kan användas för årskurs 4-9 i grundskolan samt årskurs 1 på gymnasiet.

Det är mycket enkelt för en skola att komma igång och använda Kartläggaren. Det självrättande provet tar endast 45 minuter att genomföra och kräver inga förberedelser för eleverna. Resultaten är tillgängliga för läraren i analysdelen av Kartläggaren direkt efter genomfört prov.

Hur hänger mystudyweb och Kartläggaren ihop?

MyStudyWeb Sweden AB är återförsäljare för Kartläggaren i Sverige och har översatt och anpassat Kartläggaren. Som kompletterande övningsmaterial till Kartläggaren erbjuds produkten Kartläggaren mystudyweb Pluspaket som innehåller allt material på mystudyweb. Kartläggaren och mystudyweb är integrerade med gemensam registrering av användare samt möjlighet att digitalt exportera undervisningsförslag ifrån Kartläggaren till mystudyweb.