Intervju: Speciallärare Carola berättar om första året med Kartläggaren

2021-03-09
Lärare som har genomgång inför klass

Carola Viksten

Carola Viksten är förstelärare och utbildad speciallärare och hon undervisar i årskurs 7-9 på Gudmundråskolan i Kramfors. Skolan har använt Kartläggaren sedan 2014 men inför läsåret 20/21 beslutade skolan att testa alla 400 elever med Kartläggaren. I en kort intervju berättar Carola för oss om hur de har arbetat med Kartläggaren.

Varför ville ni att alla elever på hela skolan skulle göra Kartläggaren?

Vi ville screena alla skolans elever i svenska, engelska och matematik för att snabbt se hur behoven såg ut i de olika klasserna. Att diagnoserna är självrättande är ett plus, det både spar tid och gör det möjligt att testa flera hundra elever på bara några veckor.

Hur organiserar ni proven?

Som uppstart för lärarna deltog varje ämnesgrupp i den digitala workshop som mystudyweb hade, det var jättebra och alla fick samma information samtidigt. Vår tanke var att alla klasser skulle göra Kartläggaren direkt när terminen startade i augusti och att det skulle vara klart på ett par veckor, men en försenad Ipadleverans påverkade en årskurs, men på det hela taget tycker jag att det gick smidigt. Lärarna valde själva vilken dag de ville göra diagnosen med sin klass och sedan hade vi extra tillfällen för de elever som varit frånvarande.

Hur använder ni resultaten?

Staplarna i elevprofilerna visar tydligt ”starka sidor” och de områden eleven behöver jobba vidare med. Ämneslagen har diskuterat hur de kan arbeta vidare och några lärare har fått individuell stöttning kring hur de kan tolka och använda resultaten. Vi har lagt in resultaten i vår plattform så det är enkelt även för vårdnadshavare att ta del av.

Vad tillför Kartläggaren som ni inte redan vet?

Eftersom alla elever gör samma test och hela skolans elever kartläggs i svenska, engelska och matematik, ger det oss en enhetlig struktur som alla lärare kan utgå ifrån. Det spar tid och blir en mer likvärdig screening av eleverna.

Vad tycker lärare/elever/föräldrar?

Eleverna tycker profilerna är tydliga med vad de behöver träna mer på, föräldrarna också. Bland lärarna är det flera som sagt: ”Åh, vad bra det här har jag velat ha länge” men några tycker inte att ”de fått veta något nytt om eleverna”. Sedan är det ju alltid så första gången en skola ska göra något, att det är lite jobb med att sätta sig in i det nya. Jag är säker på att det är mycket lättare för alla år två, när personalen känner till strukturen!