Intervju: “Hur använder ni Kartläggaren i ert elevhälsoarbete på Jensen Education?”

2020-04-24
Ina Dannfors och Glenn Roswall på JENSEN Education

Kartläggaren hjälper oss att säkerställa likvärdigheten mellan våra olika skolor och att ingen elev hamnar ”mellan stolarna”.

JENSEN education, ett av Sveriges största utbildningsföretag, med grundskolor och gymnasium i de flesta större städerna har använt Kartläggaren sedan hösten 2015. I en kort intervju med Ina Dannfors, verksamhetschef för elevhälsan och Glenn Roswall, projektledare kvalitetsstaben, berättade de för mig hur JENSEN grundskolor och gymnasium har använt Kartläggaren med ca 2,500 elever.

VARFÖR ANVÄNDER NI KARTLÄGGAREN?

Det började för ungefär 5 år sedan med att några av JENSEN skolor använde Kartläggaren och eftersom de gillade verktyget så spred det sig till fler skolor och sedan togs ett centralt beslut att alla våra elever i åk.6-9 + åk.1 på gymnasiet ska testas med Kartläggaren. Man kan säga att behovet växte fram underifrån och nu har Kartläggaren blivit en viktig pusselbit i elevhälsoarbetet på alla våra 19 skolor.

HUR ORGANISERAR NI PROVEN?

Kartläggaren är en del i vår ”Onboarding period” för alla elever i början av varje nytt läsår. Skolorna brukar göra förtest i augusti-september och eftertest i januari-mars. Det är viktigt att det finns tid för träning mellan förtest och eftertest och att man gör eftertesten så att det finns tid kvar under våren att hinna följa upp och sätta in eventuella åtgärder. Gemensam ”deadline” för alla skolor har varit sista september och sista februari. Alla lärare erbjuds en introduktion med webbinarium, instruktionsfilmer och praktiska tips före kartläggningen. Eleverna får instruktioner om att ta med dator, hörlurar och en ”tystläsningsbok” till provtillfället.

HUR ANVÄNDER NI RESULTATEN?

Vi sammanställer alla skolors resultat centralt vilket ger vår kvalitetstab ett bra underlag för hur våra skolor ligger till relation till normen för elever i hela landet och i rektorsgruppen redovisas de olika skolornas resultat årskursvis. I skolinspektionens senaste enkät ligger JENSEN Education i topp på att ge eleverna stimulans och det tror vi bland annat beror på att vi genom att använda Kartläggaren har koll på vilka skolor som har bra resultat, så att vi kan lära av varandra och fortsätta att göra mer av det vi redan gör bra.

VAD FÅR SKOLAN UT AV ATT ANVÄNDA KARTLÄGGAREN?

Vi tycker det är jättebra att enkelt kunna följa eleverna genom hela högstadiet och att snabbt få koll på vilka kunskaper våra elever har med sig när de börjar i åk.1 på gymnasiet. Kartläggaren ger oss en snabb överblick av vilka elever som ligger över eller under normen. Även ämnesstarka elever som redan ligger långt före sina klasskamrater i något ämne kan vi fånga upp. Vi brukar presentera klassens medelvärden i de olika ämnena för eleverna och det ger dem direkt återkoppling på hur de ligger till och hur de har utvecklats som grupp under läsåret. På utvecklingssamtalen får även föräldrarna ta del av resultaten och det brukar vara uppskattat och ger ett bra underlag för samtalet.

VILKEN ROLL HAR KARTLÄGGAREN I ERT ELEVHÄLSOARBETE?

Kartläggaren hjälper oss att ”sålla” bland eleverna och hitta de elever som vi sedan behöver testa vidare. Vid dyslexiutredningar och andra pedagogiska utredningar har vi med Kartläggaren som en del av dokumentationen kring eleven.

I vårt speciallärarnätverk diskuterar vi och tipsar varandra hur vi ska använda resultaten från Kartläggaren ute på skolorna. Vilka skolor ”lyckas”, vilka lärare gör ”rätt”, hur kan vi utveckla undervisningen och hur kan speciallärare eller specialpedagoger arbeta mer effektivt. Elevhälsoteamet på varje skola har en viktig roll i att vara med och hjälpa lärarna att analysera resultaten och som stöd för hur skolan kan anpassa undervisningen