Kritiska föräldrar – så hanterar du dem!

2018-05-11

Under de senaste åren har både lärare och rektorer vittnat om hur de överhopas av mejl och utsätts för påtryckningar av kritiska föräldrar. På vissa skolor har föräldrarnas ökade krav på lärarna till och med blivit ett arbetsmiljöproblem. Det är de välutbildade medelklassföräldrarna som är värst, enligt sju av tio lärare i en enkätundersökning gjord av Lärarnas Riksförbund 2016. Hur ska man då som lärare bäst bemöta dessa kritiska föräldrar?

Jag hoppas att mina praktiska tips nedan kan hjälpa dig som lärare att skapa positiva och konstruktiva möten och samtal med alla dina elevers föräldrar.

HÅLL DIG LUGN

Som den proffesionella läraren du är måste du, för att kunna hjälpa eleven, hitta ett sätt att nå alla föräldrar . När man möter en irriterad förälder krävs det att du som lärare håller dig lugn och använder en god ton.  Framsteg kan endast göras när det finns dialog och förståelse.  Att skrika på varandra  kommer inte att förändra någonting. Ta inte en förälders ilska personligt. Ofta är en förälder frustrerad och tar ut det på närmaste person, dig.

SÖK ÖGONKONTAKT

Ett knep när du vill inge förtroende och auktoritet i en svår situation är att se personen direkt i ögonen. Genom direkt ögonkontakt visar du att du är intresserad av vad som sägs. Du är orolig över situationen och lyssnar aktivt för att ta in all information. För det andra visar du respekt för den andra personen genom att ge  din odelade uppmärksamhet. Vad föräldern säger betyder mycket för dig. Genom att visa självförtroende kan du på så sätt vrida ett svårt samtal åt det håll där ni arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål.

SÄNK RÖSTEN

Föräldrar känner ofta att de måste "strida" för sitt barn. I många fall tycker föräldrarna att barnet har blivit orättvist behandlat och vill att denna situation ska korrigeras. De letar efter rättvisa innan läraren har haft möjlighet att ge ytterligare information eller förklara situationen. En teknik som är till hjälp är att läraren då sänker sin röst. En uppretad person talar ofta med förhöjd ljudnivå och med en anklagande ton. Som mottagare blir man då lätt nervös och när man blir nervös kan ens röst lätt bli skakig och meningarna  osammanhängande. Med sänkt volym blir osäkerheten i rösten mindre uppenbar. Dessutom tvingar den minskade volymen den andra parten att fokusera mer på vad som sägs och kommer även märka hur högt de själva talar och hur det inte gynnar samtalet.

VISA ATT DU BRYR DIG

Att säga "Jag är så ledsen att det hände" eller något liknande, kan vara mycket effektivt. Dessa ord förmedlar en hel del. Framför allt visar det att du lyssnat på vad som sagts och att du är oroad över allas välbefinnande. Ibland vill föräldern bara ha en axel att gråta ut mot. Andra gånger kan ett fel ha inträffat och föräldern vill ha upprättelse. Genom att säga att du är ledsen att situationen inträffade kan du lugna en irriterad förälder och skapa möjlighet till att få ett lugnt samtal.

ANVÄND VERKLIGA EXEMPEL

Förbered dig före mötet med några konkreta exempel på tillfällen då eleven visat det som du vill lyfta i diskussionen med föräldern. Om en elev t.ex ofta bryter mot reglerna i matsalen eller lämnar in skolarbete för sent, kan det hjälpa att föra dagbok under en tid och skriva ner konkreta situationer som inträffat. Det är oftast lättare att komma fram till  gemensamma lösningar när man talar om konkreta händelser istället för mer allmänna påståenden.

INSE ATT ALLA GÖR MISSTAG

Lärare har många ansvarsområden och det finns många möjligheter till fel. Om en förälder tar sig tid att uppmärksamma ärendet måste skolan (lärare och rektor) vara beredd att ta sig tid att undersöka vad som hänt. Genom att erkänna möjligheten till ett fel och titta på det, känner föräldern att skolan bryr sig tillräckligt för att göra rätt. Om läraren har gjort ett fel ska det snabbt åtgärdas och ges en förklaring och kanske en ursäkt. Lärare är inte ofelbara, de gör misstag ibland och måste stå för det, även om det känns obekvämt.

BYGG FÖRTROENDE INNAN NÅGOT HÄNDER

En enkel men väldigt effektiv teknik för att bygga förtroende med föräldrar är att helt enkelt höra av sig ofta.  Föräldrar vill höra om alla de goda saker som pågår i ett klassrum. De vill inte bara höra från läraren när något gått fel eller när eleven är i trubbel. Ta för vana att ringa ett kort samtal eller skicka en snabb e-post till föräldern och berätta när deras barn gjort något bra. Tänk på att alltid lyfta något positivt om hela klassen i varje veckobrev. Det visar att du som lärare uppmärksammar alla de bra saker som barnen gör och inte bara fokuserar på de dåliga.