Boosta elevernas läslust i engelska!

2024-03-04

Vi är mycket stolta och glada över att nu lansera myON i Sverige! myON är världsledande läsplattform som används av över 5 miljoner elever varje år.  Med myON får dina elever tillgång till ett stort antal böcker i olika genrer och stilar. Titlar matchas dynamiskt efter varje enskild elevs intressen och läsnivå. Läraren får detaljerad koll på vilka böcker varje elev läser och elevernas förståelse av innehållet.

PRIORITERA LÄSNING - I SKOLAN OCH HEMMA

Barns läsning är av stor betydelse för deras språkutveckling. Ordförrådet ökar, språkkänslan stärks och eleverna blir säkrare på stavning. Detta gäller såväl läsning på elevens modersmål som vid andraspråksinlärning. En god förståelse av olika texter är dessutom en förutsättning för inhämtade av kunskaper i skolan och i livet utanför.  För att bli en bra läsare behöver man läsa mycket och ofta, och då krävs motivation och lust. Med myON får du som lärare en helt ny verktygslåda för att skapa engagerande läsprojekt för dina elever. Med hjälp av färdiga mallar, uppgifter, självrättande quiz och andra smarta funktioner kan du enkelt göra läsningen till ett rent nöje för dina elever.

SÅ här fungerar myON:

1. FÖRTEST

Det första eleverna gör innan de börjar använda myON är ett kort test som fastställer elevens läsnivå (ATOS ZTP). Eleverna får även svara på frågor om vilket innehåll och vilken typ av böcker eleven är intresserad av. Utifrån elevens resultat på testet kan myON ge varje elev mycket träffsäkra  individuella rekommendationer på lämpliga böcker.  Efter 90 dagar rekommenderas att eleverna gör ett nytt test för att säkerställa  att eleven läser böcker enligt sin läsutveckling.

2. VÄLJ BOK

Eleven väljer fritt bland tusentals titlar och myON rekommenderar även böcker baserat elevens läsnivå och intressen som serieböcker, kapitelböcker, bilderböcker, äventyr, spänning, sagor, historia, Science Fiction, sport och många fler ämnen. Se hur elevernas ögon lyser när du ger dem obegränsad tillgång till tusentals digitala böcker, dygnet runt!

3. LÄS och lyssna

Eftersom eleverna läser sina böcker på sin digitala enhet, online eller offline,  kan de även lyssna på boken som en ljudbok, markera sidor eller citat de vill minnas, slå upp nya ord i den inbyggda ordboken och träna högläsning genom att spela in sin egen röst och skicka till sin lärare för feedback.

4. Quiz och Stjärnor

I slutet av varje bok kan eleven svara på några korta frågor för att kontrollera sin förståelse av innehållet. Eleverna kan även betygsätta boken, skriva en recension, betygsätta boken med stjärnor och sedan gå vidare för att hitta nästa bok att läsa.

alla elever läser på rätt nivå

Utifrån elevens resultat på läsförståelsetestet får varje elev ett ATOS ZTP värde som är ett mått på texters komplexitet.  Detta värde används för att programmet ska matcha eleverna till böcker och texter på rätt nivå. Generellt anses ATOS formeln i den engelskspråkiga världen idag som mycket tillförlitlig och tar även hänsyn till om det är en skönlitterär bok eller en faktabok och tar hänsyn till om böckerna är avsedda för små barn eller för äldre nybörjarläsare. Det var den ryska psykologen Lev Vygotskij som i slutet av 1920-talet introducerade den så kallade primalzonsteorin, ZPD (The Zone of Proximal Development).  Proximalzonsteori är skillnaden mellan vad en individ klarar av att göra utan hjälp och vad den kan uppnå med hjälp och stöd. Att läsa inom det optimala intervallet som identifierats av ZPD är en nyckelkomponent för framgångsrik läsutveckling. Det handlar om att eleven utmanas med "lagom" svåra texter för att utveckla sin läsförmåga.

FÖLJ UPP AKTIVITET OCH LÄSUTVECKLING

Allt som eleverna gör på myON registreras och kan följas upp och analyseras av läraren. 13 olika rapporter hjälper dig att förstå mer om dina elevers läsvanor, hur deras läsning utvecklas och ger unika insikter för  hur du på bästa sätt kan stötta dina elever och motivera dem att utvecklas vidare.

BEVISAD LÄSUTVECKLING

Flera studier har visat att elever som läst böcker med myON minst 50 min per vecka (i genomsnitt 10 min/per dag) ökade sin läsförmåga efter bara 6-8 veckor. De såg också att elever som läste en högre andel skönlitteratur utvecklade sin läsförmåga snabbare, än elever som mestadels läste faktaböcker.  Dessa studier visar även hur viktigt det är att elever ges möjlighet att läsa böcker som intresserar dem och att elever med engelska som andraspråk kan lyssna på texten samtidigt som de läser. Läs mer här.