Interaktivt 3D-verktyg inspirerar och motiverar eleverna i NO ämnen!

2024-02-01

Vi är glada över att vi nu lanserar ROQED Science i Sverige!  ROQED erbjuder ett innovativt och interaktivt 3D-visualiseringsverktyg som ger svenska lärare många nya möjligheter att förbättra sin undervisning.

Med ROQED Science interaktiva verktyg förvandlar du enkelt ditt klassrum till ett virtuellt laboratorium där du och dina elever kan simulera och genomföra demonstrationer med över 1000 interaktiva 3D-modeller skapade för engagerad undervisning och lärande. Det har aldrig varit enklare att få alla elever intresserade och motiverade att lära sig mer om naturvetenskap.

3D animeringar och virituella laborationer

Hundratals animationer fungerar som ett kraftfullt verktyg som med hjälp av levande, interaktiva visualiseringar fångar elevernas intresse och ökar motivationen och förståelsen av olika processer, lagar och principer inom det aktuella ämnesområdet. Varje 3D-animation går att spela upp som en film med en berättarröst som beskriver innehållet och ger en övergripande förståelse av materialet. Du kan när som helst pausa animationen, borra djupare i materialet genom att till exempel plocka isär och vrida runt modellens olika delar och zooma in för att utforska detaljer. Genom att göra egna anteckningar, rita eller skriva direkt på skärmen, kan du med dina egna ord, din pedagogik sätta den takt och nivå på undervisningen som passar elevgruppen.

Virtuella laborationer har fördelen att de är lätta att starta och genomföra eftersom de inte kräver någon speciell utrustning. Dessutom kan eleverna göra experiment som annars skulle vara för dyra eller farliga. Precis som med praktiska laborationer kan elever utveckla sin kunskap genom att upptäcka samband och fenomen. De kan också lära sig om hur ett vetenskapligt arbetssätt går till.

Skapa dina egna presentationer och Quiz

Alla laborationer och animationer kan även användas för att skapa egna presentationer som du sedan kan spara och dela med dina elever. Skapa och förbered interaktiva lektioner, bedömningar och uppgifter utifrån elevernas utbildningsnivå. Rita eller skriv direkt på skärmen och skapa ditt eget material med dina egna ord och din pedagogik på den nivå som passar elevgruppen.

Arbeta vidare med materialet genom att låta dina elever lära sig nya ord och begrepp kopplade till innehållet antingen. Till varje animation finns färdiga quiz med flervalsfrågor eller "sant eller falskt" frågor. Läraren kan också enkelt skapa egna quiz, eller varför inte låta eleverna hitta på frågor och testa varandras kunskaper?

OMFATTANDE INNEHÅLL FÖR UNDERVISNING I NO

  • BIOLOGI - Människans organsystem, Hormonsystemets och nervsystemets reglering av organismen, Djur och växters anatomi och fysiologi, Bio­logisk mångfald och ekosystem, Fotosyntes, cellandning, Celldelning, dna och mutationer, Virus, bakterier, infektioner, smittspridning, Evolutionens mekanismer, organismers beteende
  • FYSIK - Rörelse och krafter, Energi och energiresurser, Strålning, Klimat och väder, Vågor, elektromagnetism, signaler, Universum uppbyggnad
  • KEMI - Materia uppbyggnad, kretslopp, klassificering, Separations- och analysmetoder, Vattens funktion och förmåga, Kemiska processer, miljö/hälsa, Kolatomens egenskaper och kretslopp, Kemiska bindningar, Kemiska reaktioner, Kemisk analys, Experiment
  • GEOVETENSKAP - Solsystemet struktur och egenskaper, Jordens struktur och uppbyggnad, Jordens topografi och processer, Vattnets kretslopp, Kolets kretslopp, Kvävets kretslopp