Poddtips – Om att alltid sätta elevernas välbefinnande först

2024-01-09

Det handlar inte bara om att "vara glad"

Att växa upp är inte alltid lätt, och i skolan förväntar vi oss att alla elever ständigt ska lära sig nya saker enligt de mål och riktlinjer vi har satt upp. Våra elever ska samtidigt klara av att  hantera betygspress, sina känslor, förstå sin identitet, kön och sexualitet, passa in med sina kamrater, kämpa med sin kroppsuppfattning och möta sin familj och samhällets förväntningar. Det är inte konstigt att många unga utvecklar olika psykiska problem som depression och ångest.

I kölvattnet av COVID19 pandemin har frågan om hur vi i skolan arbetar med elevers välmående kommit högre upp på dagordningen i många länder. Kanske inte lika mycket i Sverige, trots att larmrapporterna om barn och ungas hälsa duggat tätt även här de senaste åren. Välmående handlar inte bara om att "vara glad" det handlar lika mycket om att hitta sin inre drivkraft, motivation att uppleva det man gör som meningsfullt och något man är stolt över. Även känslan av tillhörighet och sammanhang med andra är mycket viktigt för vårt välmående.

Vuxna i skolan behöver lyssna mer på eleverna

Att främja elevernas välbefinnande hör till de uppgifter som lärarna och alla vuxna på skolan som möter elever har. Läraren bär ansvaret för att följa hur den egna gruppen mår och för att i ett tidigt skede se utmaningar som uppstår. Genom att träna färdigheter som får en att må bra kan man förebygga obehag och skolfrånvaro. Men, vuxna i skolan behöver även bli bättre på att fråga elever och lyssna på hur eleverna upplever sin skola. Elevenkäten PASS (Pupil Atttitudes to Self and School) är en normerad och vetenskapligt utformad enkät för att göra detta. Skolan behöver också ha strategier på plats för att snabbare reagera på de förbättringsbehov som identifierats av eleverna.Skolan behöver kort sagt, ha svar på följande frågor:

  • Hur kan vi systematiskt och mer effektivt fånga upp vad eleverna tycker om skolan och sin egen inlärning
  • Hur kan vi tidigare upptäcka elever med utmanande beteende, emotionellt utsatta elever och elever med eventuella psykiska problem
  • Hur kan vi mäta att de insatser vi sätter in verkligen fungerar

En poddcast om att bättre förstå alla elever

Är du är intresserad av hur man i skolan kan arbeta  med elevers välbefinnande rekommenderar jag en lyssning av  poddavsnittet "Putting wellbeing first - understanding the mindset of learners" från vår partner GL Education. Där intervjuas Matthew Savage, en mycket erfaren utbildare och konsult med en lång och varierad karriär inom skolledarskap både i Storbritannien och internationellt. Dessutom delar Debi Bailey skolledare på NEAT Academy Trust, Storbritannien hur de använder PASS för att identifiera sårbara elever vid övergången från förskola till skola.