mystudyweb blogg

Alla elever har rätt att lyckas i skolan!

2019-03-20

Intervju med biträdande rektor Susanne Norman.

Susanne Norman är ny tillförordnad biträdande rektor på Storvretskolan i Tumba utanför Stockholm. Storvretskolan blev rikskänd i januari 2019 då Skolinspektionen tog det historiska beslutet att gå in med personal på skolan för att på plats följa utvecklingen. Kommunen beslutade i samband med detta att byta ut den dåvarande rektorn mot en ny tillförordnad ledning med Lillemor Bergquist som tf. rektor och Susanne Norman som tf. biträdande rektor. I en kort intervju berättar Susanne om hur man får alla elever att lyckas i skolan.

- DU HAR ÖVER 20 ÅRS ERFARENHET AV ARBETE MED ELEVER MED BETEENDEPROBLEMATIK (ADHD, Asperger Syndrom och ODD).  ÄR DET NÅGOT SOM DU ÄVEN HAR NYTTA AV I DIN ROLL SOM SKOLLEDARE?
Ja, det tycker jag. Skolans uppdrag är ju att skapa möjlighet för alla elever att lyckas i skolan, också de elever som utmanar skolans regler och är svåra att påverka och motivera. Skolan behöver utgå ifrån elevens behov, försöka förstå och hitta lösningar som skapar utveckling. Att alltid tänka: Hur kan vi hjälpa just den här eleven att fungera och lyckas bättre i skolan?

- MEN, HUR GÖR JAG SOM LÄRARE OM JAG HAR ELEVER SOM OFTA BLIR ARGA OCH BRÅKAR MED BÅDE VUXNA OCH KLASSKAMRATER, ELEVER SOM AKTIVT VÄGRAR UNDERORDNA SIG VUXNAS KRAV ELLER REGLER?
Som vuxen i skolan ska du alltid vara lugn, trevlig, konsekvent och bestämd, istället för att höja rösten, skälla eller gå in i argumentation med eleven. Det gäller att inte lämna över ledarskapet till eleverna och visa att i klassrummet är det du som lärare/vuxen som är ledaren!

- HUR MENAR DU?
Ett tips är att välja ut några viktiga beteenden att jobba på och ignorera de övriga så länge, inte försöka fixa allting på en gång. Det finns ingen forskning som visar att skäll är framgångsrikt för att ändra någons beteende. Däremot vet man att lugn, tydlig gränssättning i kombination med positiv förstärkning fungerar. Med det menas att visa eleven hur den gör rätt och ge beröm direkt när det sker. Var generös och börja med små, små saker, t.ex “Vad bra att du lämnade jackan utanför klassrummet.” eller “Vad snabbt du började arbeta idag!”, ” Vilket fint K du skrev där” .

- DESSA ELEVER HAR OFTA ÄVEN SVÅRT MED MOTIVATIONEN, BÅDE ATT KOMMA IGÅNG MED OCH ATT SLUTFÖRA EN UPPGIFT. HUR KAN VI MÖTA DESSA ELEVER OCH ÖKA DERAS MOTIVATION I SKOLARBETET?
Det gäller att anpassa nivån, så att eleven har en chans att få lyckas. Lågmotiverade elever behöver ofta hjälp att få ordning, struktur och rutiner för skolarbetet. Kanske hjälper det om eleven får börja arbeta med ett eller ett par ämnen eller områden i taget och sedan utöka när eleven är igång med dessa. Vid prov eller läxförhör anpassar man innehållet. Låt inte eleven göra ett prov som du vet att eleven kommer misslyckas med. Ge istället eleven ett anpassat prov där t.ex A och C frågor tagits bort, om eleven har svårt att nå E – nivå.

- DU HAR STOR ERFARENHET AV ATT ARBETA MED SÅ KALLADE "HEMMASITTARE", VAD HAR DU FÖR TIPS KRING DESSA ELEVER?
Med dessa elever är det viktigaste att få eleverna tillbaka till skolan. Inget barn mår bra av att inte vara i skolan under längre tid och det krävs oftast skräddarsydda lösningar, det här är ingen homogen grupp elever. Skolan behöver ibland kanske åka hem och hämta elever till skolan. Börja smått, eleven kanske kommer till skolan och arbetar 10 min första dagen och sedan går hem. Nästa dag kan eleven stanna i skolan 12 minuter och arbeta, nästa dag 20 min…o.s.v Det är viktigt att berömma eleven löpande för dess framsteg och att se till att eleven arbetar med skolarbete när den är i skolan och inte tillåts ”hänga runt” i skolan.

- DU BRUKAR SÄGA ATT DET INTE FINNS NÅGRA OMÖJLIGA ELEVER, MEN OMÖJLIGA FÖRÄLDRAR FINNS DET VÄL?
Nej, jag har aldrig mött några sådana. Jag har faktiskt ännu inte träffat någon förälder som inte vill att sitt barn ska utvecklas och lyckas i skolan. Men, skolan måste också acceptera att alla föräldrar inte kommer att möta upp mot skolans krav och då måste skolan kompensera för detta. Skolan behöver bygga upp tillit hos alla föräldrar och snabbt etablera en god relation. Det kan faktiskt vara avgörande för att barnet ska lyckas i skolan. Relationen med föräldrarna skapas genom en anpassad kommunikation som bygger på positiv feedback, där skolan är noga med att höra av sig också när eleven gjort något bra. Om eleven gjort något mindre bra, bör skolan meddela vårdnadshavaren vad eleven gjort och hur skolan löst situationen. Inte klaga på eleven till föräldrarna och be dem ”tala eleven tillrätta” hemma. Ha alltid inställningen: Hur kan vi jobba tillsammans med föräldrarna för att stötta och hjälpa eleven!

- HAR DU NÅGOT AVSLUTANDE RÅD TILL DEN LÄRARE SOM KÄMPAR MED "OMÖJLIGA ELEVER" I SITT KLASSRUM?
Ja, tyck inte synd om dina elever! Visst finns det elever som har det jobbigt hemma, men då ska klassrummet få vara en frizon ifrån detta. På lektionstid är det skolarbete som gäller och på skolan fokuserar vi på att blicka framåt för att skapa möjligheter för eleven att lyckas i sitt skolarbete och för framtiden. På rasten eller efter skoltid kan eleven träffa kurator eller skolsköterska, men i klassrummet arbetar vi!

Senaste

Mest lästa

Om Jessica Crona:
Jag är legitimerad lärare och har undervisat elever på alla nivåer inom grundskolan i 12 år. Hösten 2012 grundade jag tillsammans med min man företaget MyStudyWeb.

Jag brinner för skolutveckling och en skola där alla elever utmanas, utvecklas och når sin fulla potential!