mystudyweb blogg

Vad gör dig lycklig? – 10 nycklar till ett bättre liv

2021-11-23
10 nycklar riktade mot ett lås utformat som ett hjärta för att illustrera hur man skapar sig ett lyckligare liv

De senaste decennierna har vi sett stora ökningar av andelen unga med känslomässiga och beteendemässiga problem. Skolor upplever detta i den dagliga verkligheten, men skolan är naturligtvis också viktig för att bekämpa ökningen och främja god hälsa hos barn och unga. Skolan kan ge tillgång till många saker som hjälper oss att känna lycka, såsom: att få kontakt med andra; lära sig och utveckla våra färdigheter; använda våra styrkor; att nå våra mål och finna mening i det vi gör. Glada lärare och elever bidrar också till att göra skolan mer framgångsrik.  Baserat på forskning har Vanessa King och hennes team på the University of Pennsylvania identifierat 10 nycklar till ett lyckligare och mer tillfredsställande liv.

Utmana dina elever i en "10 dagars utmaning"

Det här är en spännande utmaning att prova med dina elever under två veckor. Beroende på elevernas ålder och gruppens mognadsgrad kan du behöva anpassa utmaningen till eleverna. En 10 dagars utmaning går ut på att eleverna med utgångspunkt ifrån nycklarna nedan, fokuserar på en "nyckel" varje dag och under tio dagar. Om dagens nyckel t.ex är "Göra saker för andra" så kan eleverna t.ex fokusera på frågan "Vad gör du för att hjälpa andra? " och gärna försöka genomföra en praktisk handling, i detta fall kanske hjälpa en medmänniska. Varje elev ska sedan på lämpligt sätt dokumentera hur det tänker och vad de gjort (t.ex skriva dagbok eller spela in en videodagbok ). Efter 10 dagar utvärderar ni tillsammans och varje elev får reflektera över om några egna tankemönster har påverkats. Jag lovar att ni kommer att ha spännande diskussioner i klassen!

Lista på tio saker som gör dig lycklig

1. Gör saker för andra

Vår generositet är tydligt kopplad till belöningsmekanismerna i våra hjärnor. När vi ger vår egen tid, energi eller visar vänlighet till andra hjälper det inte bara andra, det är också bra för vårt eget välbefinnande. Vad gör du för att hjälpa andra?

2. Få kontakt med människor

Människor med nära och goda sociala relationer är lyckligare, friskare och lever längre. Bra relationer med familj och vänner ger kärlek, mening, stöd och ökar våra känslor av självvärde. Bredare nätverk ger även en känsla av tillhörighet. Så att vidta åtgärder för att stärka våra relationer och bygga nya kontakter är avgörande för lycka. Vilka personer betyder mest för dig?

3. Ta hand om din kropp

Vår kropp och vårt sinne är sammankopplade. Att vara aktiv gör oss lyckligare och är bra för vår fysiska hälsa. Det förbättrar omedelbart vårt humör och kan till och med lyfta oss ur en depression. Vi behöver inte alla springa maraton – det finns enkla saker vi alla kan göra för att bli mer aktiva varje dag. Och vi kan också öka vårt välbefinnande genom att koppla ur tekniken, komma ut i naturen och viktigast av allt, se till att vi får tillräckligt med sömn! Vad gör du för att vara aktiv och hälsosam?

4. Lev livet medvetet

Har du någonsin känt att det måste finnas något mer i livet? Goda nyheter, det finns! Och det är precis här framför oss. Vi behöver bara stanna upp och lägga märke till det. Att lära sig att vara mer medveten om vår omgivning kan göra underverk för vårt välbefinnande på alla områden i livet - som vår promenad till skolan eller jobbet, sättet vi äter på eller i våra relationer. Det hjälper oss att komma i samklang med våra känslor och stoppar oss att dröja vid det förflutna eller oroa oss för framtiden, så att vi får ut mer av vardagen. När stannar du upp och lägger märke till saker?

5. Fortsätt lära dig nya saker

Lärande påverkar vårt välbefinnande på många positiva sätt. Nya tankar och idéer och hjälper oss att hålla oss nyfikna och engagerade. Det ger oss också en känsla av prestation och hjälper till att öka vårt självförtroende och vår motståndskraft. Det finns många sätt att lära sig nya saker . Vi kan dela ny kunskap med vänner, gå med i en klubb, lära oss sjunga, testa en ny sport och så mycket mer. Vilka nya saker har du provat nyligen?

6. Ha mål att se fram emot

Att må bra och ha en positiv bild av framtiden är viktigt för vår lycka. Vi behöver alla mål för att motivera oss och dessa mål måste vara tillräckligt utmanande för att entusiasmera oss, men också möjliga att uppnå. Att välja ambitiösa men realistiska mål ger våra liv riktning och ger en känsla av prestation och tillfredsställelse när vi uppnår dem. Vilket är ditt viktigaste mål i livet?

7. Hitta sätt att komma tillbaka

Alla människor upplever någon gång perioder av stress, förlust, misslyckande eller trauma i sitt liv. Hur vi reagerar på det som händer oss har stor inverkan på vårt välbefinnande. Vi kan ofta inte välja vad som händer oss, men i princip kan vi välja vår egen inställning till det som sker. I praktiken är det inte alltid lätt, men en av de mest spännande resultaten från nyare forskning är att motståndskraft, precis som många andra livskunskaper, kan tränas och läras. Hur kommer du tillbaka  i tuffa tider?

8. Leta efter det som är bra

Positiva känslor,  som glädje, tacksamhet, tillfredsställelse, inspiration och stolthet,  är inte bara bra för stunden. Ny forskning visar att regelbundet uppleva positiva känslor skapar en "uppåtgående spiral", som hjälper till att bygga våra resurser och hjälper oss att lättare hantera de motgångar eller svårigheter vi möter. Så,  även om vi måste vara realistiska i livets upp- och nedgångar, hjälper det oss att vi fokusera på de goda aspekterna av alla situationer.  Att se glaset som halvfullt, snarare än halvtomt. Vad mår du bra av?

9. Var bekväm med den du är

Ingen är perfekt. Men ofta jämför vi ändå vårt inre med andras yttre. Att dröja vid våra brister, vad vi inte är snarare än vad vi har, gör det mycket svårare att vara lycklig. Att lära sig acceptera sig själv, trots alla personliga tillkortakommanden och att vara snällare mot sig själv när det går fel, ökar vår livsnjutning, vår motståndskraft och vårt välmående. Det hjälper oss också att acceptera andra människor som dem är. Hur ser ditt verkliga jag ut?

10. Var en del av något större

Människor som känner en mening och ett syfte med sina liv är lyckligare, känner mer kontroll och får ut mer av det de gör. De upplever också mindre stress, ångest och depression.  Men var hittar vi 'mening och syfte'? Det kan vara vår religiösa tro, att vara förälder eller att göra ett jobb som gör skillnad. Svaren varierar för var och en av oss men de handlar alla om att vara kopplad till något som är större än oss själva. Vad ger ditt liv mening?