En sån stor variation av böcker på engelska och på så många olika nivåer, finns inte på ett vanligt bibliotek.

2024-06-12
"myON är inbjudande, inspirerande och ger alla elever en chans att hitta läsning som intresserar dem"

INTERVJU: Malin Alvebro Haddad är  lärare i engelska och svenska på Ebba Braheskolan i Nacka utanför Stockholm. Tillsammans med elever i åk.4-6 har hon använt myON  under våren 2024 och i en kort intervju berättar hon för oss om hur hon och eleverna upplever arbetet.

Hur hittade du myON?

Det var min rektor som tipsade mig om myON Reading Competition, en lästävling för skolklasser under två veckor i maj. Timingen tyckte jag var bra så här i slutet av läsåret när eleverna är lite trötta, då passar det bra att komma med något nytt, lite annorlunda.

Vad tyckte ni om tävlingen "myON Reading Competition"?

Det var verkligen roligt att vara med! Det var härligt att se med vilket engagemang eleverna tog sig an läsutmaningen och vilken läslust klassen visade när de läste tusentals sidor både i skolan och hemma på sin fritid. Många elever i dag är tidigt ganska duktiga på engelska, men de är inte alltid så vana vid att läsa skönlitteratur på engelska och här fick alla elever en chans att hitta en bok på sin nivå som intresserar dem.  Det är dessutom ingen tvekan om att de också under läsningen lärde sig många nya engelska ord och fraser, utan att de egentligen tänkte på det.

Vad tycker du om innehållet i myon?

Jag tänker framförallt att myON kan vara ett utmärkt komplement till de läromedel vi använder i skolan. I engelskämnet är det bra att enkelt kunna erbjuda en stor variation av böcker åt alla elever. Biblioteken kanske inte alltid har så mycket böcker på engelska och på så många olika nivåer. Det är också bra att alla böcker på myON är inlästa så att man kan lyssna på boken också. Även starka elever kan få utmaning genom att lyssna på en bok som kanske skulle vara för svår för dem att orka läsa tyst.

Hur passar myon in i din undervisning?

Att utgå från skönlitteratur i undervisningen ger mig som språklärare stora möjligheter att anpassa mig till den grupp jag har. Olika bok- och läsprojekt kan verkligen utmana och inspirera eleverna att utveckla sitt språk och förhoppningen är att eleverna inspireras till egen läsning. Det finns ju så mycket fler barn- och ungdomsböcker på ett stort språk som engelska!
Om vi haft mer tid på oss så hade jag gärna kopplat böcker i myON tydligare med ämnesområden eleverna jobbar med i andra ämnen. Det finns så mycket bra faktaböcker så man kan verkligen jobba ämnesövergripande. Mina elever hittade till exempel 12 olika böcker om fjärilar på olika svårighetsgrader på myON så det är lätt att hitta böcker till alla elever.

Vad skiljer myON från andra läsplattformar?

Den största skillnaden är myONs stora utbud av titlar med över 8.000 böcker inom många olika genrer och ämnesområden och att det finns böcker på så många olika läsnivåer. Det är också väldigt enkelt för eleverna att söka efter och hitta en bok de vill läsa. Mina elever uppskattade också att läsa de kortare nyhetsartiklarna på myON News. Artiklarna fanns dessutom på flera språk (spanska, arabiska, franska, kinesiska). Det tyckte några elever var spännande!