Intervju: : Läraren Pawel berättar om hur han jobbar med Calcularis i åk.2

2022-05-10

Pawel Kedzierski arbetar som lärare i årskurs 2 på Hökarängsskolan i södra Stockholm. Han har tillsammans med sina elever använt Calcularis under vårterminen 2022 och i en kort intervju berättar han för oss om hur han och klassen upplever arbetet.

HUR HAR du LAGT UPP ARBETET MED CALCULARIS?

Eleverna har arbetat 2-3 gånger i skolan och de flesta har även jobbat hemma minst 1 gång/vecka som en ”digital läxa”. Vi har ett upplägg som vi kallar för ”stationer”, det är fasta tillfällen om 60 min då eleverna arbetar i 20 minuters block med olika (mer eller mindre) självgående uppgifter. Eleverna jobbar i sin egen takt och de gör sina ”utmaningar”. Varje elev ska alltså under 60 min hinna med  till exempel  20 min multiplikationträning , 20 min algoritmräkning samt 20 min Calcularis och eleven väljer själv i vilken ordning eleven gör stationerna. I det här arbetssättet passade Calcularis mycket bra in så det blev väldigt naturligt för eleverna.

VAD TYCKTE ELEVERNA om CALCULARIS?

Jag skulle säga att de allra flesta elever har gillat att jobba med Calcularis! Eleverna gillar att de kan samla stjärnor och diamanter som de kan köpa djur och mat för till sitt Zoo. Eleverna verkar också uppskatta de peppande kommentarerna som de får hela tiden som de jobbar. Några elever tyckte ibland att det var svårt när det gick för snabbt och de inte hängde med riktigt. Men för våra  elever som har svårt med koncentrationen och focus upptäckte vi att Calcularis passade väldigt bra. De tyckte att programmet var enkelt, roligt  och de var taggade att komma igång och valde ofta att fortsätta jobba en stund extra om de fick. Att varje elev har hörlurar på sig när de jobbar, tror jag är mycket viktigt. Det hjälper eleverna att koncentrera sig och fokusera på uppgifterna bättre då de skärmas av från klasskamraterna och inte störs av varandra.

VAD TYCKTE föräldrarna?

Det var verkligen bra med föräldrarbrevet som fanns som färdig mall i lärarmodulen. Det vara bara att maila ut med all info om forskningen bakom Calcularis och hur intensivträning fungerar  vilket förklarades väldigt tydligt. Sedan fick jag inte några frågor från någon förälder, men flera elever vet jag arbetade även frivilligt hemma och det tror jag att föräldrarna tyckte var mycket positivt.

ÄR DET NÅGOT OMRÅDE I MATEMATIKEN SOM DU TYCKER ATT CALCULARIS FUNGERAR SPECIELLT BRA FÖR?

Ja, jag har observerat några elever vad det gäller snabbheten och minnet vid uppgifter som tränar ”subitisering” alltså att eleverna direkt ser att om det är 3 fingrar som visas på skärmen, så är det siffra 3 och tre kuber som ska markeras. Den delen tyckte jag var bra för att många elever behöver öva att ”fotgrafiskt" känna igen siffror och storheter. Och senast idag upptäckte jag på mattelektionen att en elev som haft svårt med detta tidigare, och som nu har övat ganska mycket med Calcularis. Idag när hon tog fram kulramen för att räkna 5 kulor så visste hon direkt hur många kulor det var, hon behövde inte längre räkna varje kula för att vara säker, och det tror jag var tack vare träningen med Calcularis.

NI HAR MÅNGA FLERSPRÅKIGA ELEVER, HUR HAR DET FUNGERAT?

Jo, det stämmer att vi har många elever på vår skola som talar ett annat språk än svenska hemma. Därför tycker vi att det är viktigt att eleverna tränar svenska så mycket som möjligt i skolan. På lågstadiet arbetar vi alltid mycket med olika termer och begrepp i matematiken eftersom vi vet från lärarna på åk.7-9 att våra elever har svårt med det. Det var speciellt en elev som vi diskuterade lite fram och tillbaka hur vi skulle göra med. Eftersom Calcularis finns på flera olika språk så funderade vi först på om eleven kanske skulle få använda sitt modersmål, men vi valde till slut att eleven inte skulle få det, utan jobba med Calcularis på svenska och det gick bra. Jag tror att eleven bara genom att lyssna på matematik orden som hela tiden återkommer i programmet kommer att minnas dem.