Vad är mystudyweb?

450 lektioner 

På mystudyweb finns videolektioner i svenska, engelska och matematik för åk 4-9 och fysik, kemi och biologi för åk 6-9. Lektionerna följer kursplanen för varje ämne och kan användas både som läromedel och för läxhjälp. Alla lektioner är skapade av erfarna lärare som som brinner för undervisning.

10,000 övningar

Till varje lektion finns självrättande övningar med fullständiga lösningar som ytterligare hjälper eleven att förstå det aktuella innehållet. Eleverna får poäng och kan samla ugglor för gjorda övningar och uppdrag. Det finns även olika topplistor som ökar motivationen.

Drillaren

Med Drillaren kan du som elev repetera specifika arbetsmoment inom matematik, svenska och engelska. Perfekt för att"gnugga in" gångertabellerna eller öva engelska oregelbundna verb. Behöver du öka ditt ordförråd eller träna stavning är Drillaren något för dig!

TydlIg Uppföljning

Lärarmodulen innehåller en rad funktioner som underlättar individualiserad undervisning samt frigör lärarens tid. Alla elevers resultat och aktiviteter sparas och är enkla att analysera både på elev- och gruppnivå. Kopplingen till Kartläggaren hjälper eleven att snabbt och enkelt fokusera på de områden som eleven behöver arbeta med.

Varför välja mystudyweb?

Uppskattat

Tusentals lärare och elever över hela Sverige tycker om att använda mystudyweb. Det är enkelt att komma igång med mystudyweb samtidigt som det finns ett omfattande material att arbeta vidare med. Kontakta oss för referenser på skolor i ert närområde!

individualiserA

Det är lätt att anpassa undervisningen efter varje enskilds elevs behov då eleven har tillgång till allt material i ämnet oavsett vilken årskurs eleven går i.

Frigör tid

mystudyweb innehåller en rad funktioner som är tidsbesparande både för läraren och eleverna då både resultat och aktiviteter sparas och är lätta att analysera. Många funktioner är utvecklade tillsammans med lärare och nya funktioner och förbättringar lanseras kontinuerligt.

SPAR PENGAR

Vi använder nya lösningar och arbetssätt för att skapa moderna digitala läromedel. Därför är kostnaden för att använda mystudyweb betydligt lägre än andra jämförbara digitala läromedel!