Matematik, Svenska och Engelska

mystudyweb är ett digitalt läromedel för åk. 4-9 skapat tillsammans med lärare och specialpedagoger. Lektionerna och övningarna omfattar större delen av det centrala innehållet baserat på Lgr 11 för åk 4-9 för respektive ämne.

Videolektionerna för varje ämne ger eleverna en grundlig genomgång av det aktuella momentet och viktiga begrepp förklaras med text och bild. Till varje lektion finns självrättande övningar med fullständiga lösningar som riktar sig till elever som strävar mot såväl grundläggande samt högre mål. Den stora övningsbanken ger eleven goda möjligheter att träna och repetera på just de områden eleven behöver träna på.  De fullständiga lösningarna ger också eleven en bättre möjlighet att "lära av sina fel" än vad ett traditionellt facit ger.

Läraren får enkelt en bra översikt över elevernas aktivitet och kunskapsnivå genom lärarmodulen och kan även dela ut självrättande läxor och uppdrag. Genom integrationen med Kartläggaren kan undervisningsförslag importeras direkt till mystudyweb och eleverna kan snabbt komma igång med sitt arbete med videolektioner och övningar.

MATEMATIK

Lektion på mystudyweb om sannolikhet i ämnet matematik

mystudyweb Matematik omfattar hela det centrala innehållet för Lgr 11 för åk 4-9. De utförliga lösningarna ger eleven en bättre möjlighet att "lära av sina fel" än vad ett traditionellt facit ger. Vår övningsbank med exempeluppgifter ifrån gamla Nationella prov för åk. 3, åk. 6 och åk. 9 innehåller 250 övningar för eleverna att testa sina kunskaper emot.

 • Taluppfattning och tals användning
 • Geometri
 • Algebra och ekvationer
 • Samband och förändring
 • Sannolikhet och statistik
 • Metoder vid problemlösning
 • Nationella Prov – Exempel på provuppgifter
 • Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division – Drillaren

SVENSKA

mystudyweb Svenska innehåller bland annat en samlad bild av svenska språkets basgrammatik och stavningsregler. Området läsförståelse presenteras för eleverna både i form av olika teman och de olika strategier för läsförståelse.  Att kunna känna igen, förstå och skriva olika slags texter (genrer) har blivit allt viktigare och Skrivarskolan tar upp och förklarar olika typer av texter och textgenrer.

 • Stavningsregler
 • Läsförståelsestrategier
 • Läsförståelse – Tema
 • Skrivarskolan
 • Tala
 • Grammatik – Ordklasser /Satsdelar
 • Antonymer/Synonymer – Drillaren
 • Liknelser och ordspråk – Drillaren
 • Svåra ord – Drillaren
 • Verb – Drillaren
 • Stavning – Drillaren

ENGELSKA

mystudyweb Engelska ger eleverna en samlad bild av basgrammatik samt grundläggande förståelse för uttal och ljudskrift (fonetik). Med många bilder och modellmeningar på "vardagsspråk" får eleverna också en god förståelse för det språkmönster och de regler som behövs för att kunna tala och skriva korrekt engelska. I läsförståelselektionerna möter eleverna spännande och roliga teman på ett modernt och lättillgängligt språk.

 • Grammatik
 • Fonetik
 • Läsförståelse – Tema
 • Idioms and expressions – Drillaren
 • Opposites – Drillaren
 • Spelling – Drillaren
 • Synonyms – Drillaren
 • Verbs – Drillaren

författare MATEMATIK

Namn:           Evelina Wikman
Född:             1978
Bakgrund:   Ma/NO lärare på Gärdesskolan i Stockholm
Utbildning: Lärarexamen vid Umeå Universitet

Namn:           Suheyla Demir
Bakgrund:   Lärare i Ma, NO och Tk i åk 7-9 vid Gärdesskolan i Stockholm
Utbildning: Lärarexamen vid Stockholm Universitet

Namn:         Karl Wikström
Född:           1975
Bakgrund:   Lärare i Ma, NO och Tk i åk 7-9 vid Gärdesskolan i Stockholm
Utbildning: Studerat till lärare i Ma, NO och Idrott på Lärarhögskolan i Stockholm

Namn:           Baharak Ronquist Djajarmizadeh
Född:             1974
Bakgrund:   Ma/NO/Teknik-lärare, Stockholm
Utbildning: Ämneslärare år 4 och gymnasiet

FÖRFATTARE SVENSKA

Namn:           Pernilla Kans
Född:             1975
Bakgrund:   Förestelärare i Svenska och lärare SO åk 4-9 på Skattkärrskolan i Karlstad
Utbildning: Lärarexamen vid Karlstads universitet

Namn:           Malin Abramson
Född:             1971
Bakgrund:   Lärare i svenska och SO på grundskole- och gymnasienivå på Franska Skolan i Stockholm
Utbildning: Lärarexamen vid Lärarhögskolan i Stockholm

Namn:          Susanne Nystedt
Född:             1977
Bakgrund:   Lärare i svenska och spanska på Viskaforsskolan 7-9 i Borås Stad
Utbildning: Lärarexamen vid Högskolan i Borås

Namn:           Carina Hellström
Född:             1966
Bakgrund:   Lärare åk. 4-6 på Lekebergsskolan, Örebro
Utbildning: Lärarexamen vid Lärarhögskolan i Stockholm

FÖRFATTARE ENGELSKA

Namn:          Hanna Walander
Född:             1974
Bakgrund:   Lärare i engelska på grundskole- och gymnasienivå på Lärcentrum i Järfälla (vuxenutbildning)
Utbildning: Lärarexamen vid Lärarhögskolan i Stockholm

Namn:           Carina Hellström
Född:             1966
Bakgrund:   Lärare åk. 4-6 på Lekebergsskolan, Örebro
Utbildning: Lärarexamen vid Lärarhögskolan i Stockholm