DRILLAREN

Drillaren är en integrerad  färdighetsmodul i mystudyweb där eleven repeterar och befäster specifika arbetsmoment och begrepp inom matematik, svenska och engelska för åk. 4-9. Där de slumptalsgenererade uppgifterna kompletterar övrigt material på mystudyweb. Drillaren passar bra för elever som behöver "gnugga in" multiplikationstabeller, öva oregelbundna verb, öka sitt ordförråd eller träna stavning på ett lättsamt vis.  Eleverna hittar till Drillaren på mystudyweb startsida och innehållet för varje ämne presenteras i en separat och tydlig meny. Arbete med Drillaren ger precis som övriga övningar i mystudyweb eleverna kunskapspoäng (KP).

MatematiK

Övning i multiplikationstabellen på Drillaren

Här får eleverna träna "tiokamrater","dubbelt/hälften" och multiplikationstabellerna och öppna utsagor med de fyra räknesätten. Växla mellan bråk och procentform, träna på olika prefix och  enhetsomvandling för längd, vikt, volym och tid  och avrundning av tiotal, hundratal och tusental.

 • Addition
 • Subtraktion
 • Multiplikation
 • Division
 • Enheter
 • Bråk och procent
 • Avrundning

Svenska

Övning i stavning i Drillaren

Lyssna på ordet och försök stava det rätt! Träna på att böja svenska verb i olika tempusformer. Utöka ordförrådet med synonymer, motsatsord och  roliga liknelser och ordspråk. Testa hur många riktigt svåra ord du kan. Övningarna innehåller även  allmänna skolord, vanliga ord och begrepp som eleverna kan möta i läroböcker i svenska, matematik SO och NO.

 • Antonymer och synonymer
 • Liknelser och ordspråk
 • Stavning
 • Svåra ord
 • Skolord
 • Verb

Engelska

Övning i motsatsord i engelska på Drillaren

Lyssna på ordet och försök stava det rätt! Träna på att böja engelska verb i olika tempusformer. Utöka ordförrådet i engelska  med synonymer, motsatsord och  roliga liknelser och ordspråk. Testa hur många svåra engelska ord du kan!

 • Idioms and Expressions
 • Opposites
 • Spelling
 • Synonyms
 • Verb