MYSTUDYWEB NO - kemi, biologi och fysik

mystudyweb NO är ett digitalt läromedel för åk. 6-9 skapat tillsammans med lärare och specialpedagoger. Lektionerna och övningarna omfattar större delen av det centrala innehållet baserat på Lgr 11 för åk 6-9 för respektive ämne.

Videolektionerna för varje ämne ger eleverna en grundlig genomgång av det aktuella momentet och viktiga begrepp förklaras med text och bild. Till varje lektion finns självrättande övningar med fullständiga lösningar som riktar sig till elever som strävar mot såväl grundläggande samt högre mål. Den stora övningsbanken ger eleven goda möjligheter att träna och repetera på just de områden eleven behöver träna på.  Läraren får enkelt en bra översikt över elevernas aktivitet och kunskapsnivå genom lärarmodulen och kan även dela ut självrättande läxor och uppdrag.

KEMI

Lektion i kemi

Kemi handlar om ämnen och material vi har runt omkring oss, hur de är uppbyggda och hur de påverkar varandra. Lär dig mer om  ämnens olika egenskaper och om vad som händer när ämnen blandas och reagerar med varandra samt bildar nya ämnen. Vad vet du om atomer, kolets kretslopp, alkoholer, organiska syror, estrar och kemiska bindningar?

 • Ämnena runt omkring oss
 • Kemiska reaktioner
 • Syror och baser
 • Alkoholer, organiska syror och estrar
 • Livsmedelskemi
 • Kemiska bindningar
 • Salter
 • Analys och beräkningar
 • Elektrokemi
 • Kol och kolföreningar
 • Atomen
 • Luft och vatten

BIOLOGI

Lektion i biologi om svampar

Biologi är läran om allt levande i naturen och dess utveckling. Lär dig mer om djur, växter och hur din egen kropp fungerar. Hur uppstod liv på jorden? Skyddar antibiotika mot alla bakterier? Vad är ekosystem och  biologisk mångfald? Får alla syskon fräknar om mamman har det? Hur fungerar vaccin?

 • Läran om livet
 • Djuren
 • Växter
 • Ekologi
 • Människokroppen
 • Generna och arvet

FYSIK

Lektion i fysik om astronomi

Fysik är läran om hur naturen fungerar, olika teorier som hjälper oss att förklara varför naturen beter sig som den gör. Lär dig mer om temperaturskalor, vattnets kretslopp, fritt fall, mekanikens gyllene regel och människans roll i rymden . Hur sprids ljus och hur går det till när en stjärna föds och dör?

 • Mått och materia
 • Värme
 • Väder
 • Akustik
 • Mekanik
 • Optik
 • Astronomi

Författare Kemi

Namn:           Sumita Bhattacharyya
Född:             1967
Bakgrund:   Lärare Ma/NO/Tk 7-9 Kunskapsskolan Trelleborg
Utbildning: Lärarexamen och doktorerat i kemi, Indien. Behörig lärare Ke, Fy, Ma Sverige

Författare biologi

Namn:           Åsa Dahlgren
Född:             1974
Bakgrund:   NO lärare på Gärdesskolan i Stockholm
Utbildning: Lärarexamen vid Karlstad Universitet

Författare fysik

Namn:           Sara Schesny
Född:             1975
Bakgrund:   Ma/NO-lärare på Västbergaskolan i Stockholm
Utbildning: Grundskollärare i Ma/NO vid Lärarhögskolan i Stockholm