Engelska åk. 4-9

80 videolektioner (5-15 min) och 1600 självrättande övningar

 

Innehåll:

  • Grammatik (åk. 6-9)
  • Fonetik (åk. 6-9)
  • Läsförståelse – Tema (åk. 4-9)

I videolektionerna ges eleverna en grundlig genomgång av det aktuella momentet. Eleverna ges en samlad bild av basgrammatik samt grundläggande förståelse för uttal och ljudskrift (fonetik). Med många bilder och modellmeningar på "vardagsspråk" får eleverna en god förståelse för det språkmönster och de regler som behövs för att kunna tala och skriva korrekt engelska.

I vår stora övningsbank har eleven goda möjligheter att träna just de skrivregler de behöver öva sig på. De fullständiga lösningarna ger eleven en bättre möjlighet att "lära av sina fel" än vad ett traditionellt facit ger.

I läsförståelselektionerna, som omfattar texter av olika slag, möter eleverna spännande och roliga teman på ett modernt och lättillgängligt språk. Flera av texterna knyter an till olika delar av den engelskspråkiga världen. mystudywebs läsförståelselektioner passar utmärkt som grund för eller del i ett större temaarbete.

Författare

Namn:        Hanna Walander
Född:          1974
Bakgrund:  Lärare i engelska på grundskole- och gymnasienivå på Lärcentrum i Järfälla (vuxenutbildning)
Utbildning: Lärarexamen vid Lärarhögskolan i Stockholm

Namn:         Carina Hellström
Född:           1966
Bakgrund:   Lärare åk. 4-6 på Lekebergsskolan, Örebro
Utbildning: Lärarexamen vid Lärarhögskolan i Stockholm