Matematik åk 4-9

150 videolektioner (5-15 min) och 3000 självrättande övningar

Modulen omfattar större delen av det centrala innehållet baserat på Lgr 11. I videolektionerna ges eleverna en grundlig genomgång av det aktuella momentet. Viktiga begrepp och olika lösningsstrategier redovisas och tar upp vanliga svårigheter som eleven kan möta i arbetet med de olika områdena. Vår omfattande övningsbank som täcker områden i både mellan- och högstadiets kursplaner i matematik, ger eleverna stora möjligheter till individualiserad undervisning.

De utförliga lösningarna ger eleven en bättre möjlighet att "lära av sina fel" än vad ett traditionellt facit ger. Vår övningsbank med exempeluppgifter ifrån gamla Nationella prov för åk. 3, åk. 6 och åk. 9 innehåller ca.250 övningar för eleverna att testa sina kunskaper emot.

Innehåll:

  • Taluppfattning och tals användning (åk. 4-9)
  • Algebra och ekvationer (åk. 6-9)
  • Samband och förändring (åk. 6-9)
  • Geometri (åk. 6-9)
  • Sannolikhet och statistik (åk. 6-9)
  • Metoder vid problemlösning (åk.6-9)
  • Nationella Prov – Exempel på provuppgifter (åk. 3, åk. 6 och åk. 9)

Som lärare följer du enkelt upp elevernas arbete med videolektioner och övningar, du kan dela ut självrättande uppdrag/läxor och får en bra översikt över elevernas kunskapsnivå då alla elevens resultat och aktivitet lagras.

Författare

Namn:        Evelina Wikman
Född:          1978
Bakgrund:  Ma/NO lärare på Gärdesskolan i Stockholm
Utbildning: Lärarexamen vid Umeå Universitet

Namn:         Suheyla Demir
Bakgrund:   Lärare i Ma, NO och Tk i åk 7-9 vid Gärdesskolan i Stockholm
Utbildning: Lärarexamen vid Stockholm Universitet

Namn:         Karl Wikström
Född:           1975
Bakgrund:   Lärare i Ma, NO och Tk i åk 7-9 vid Gärdesskolan i Stockholm
Utbildning: Studerat till lärare i Ma, NO och Idrott på Lärarhögskolan i Stockholm

Namn:        Baharak Ronquist Djajarmizadeh
Född:          1974
Bakgrund:  Ma/NO/Teknik-lärare, Stockholm
Utbildning: Ämneslärare år 4 och gymnasiet

Namn:        Jimmy Carlsson
Född:          1976
Bakgrund:  Gymnasielärare i matematik på Borgarskolan Gävle
Utbildning: Lärarexamen vid Uppsala Universitet