EngelskaPROVEN OMFATTAR FÖLJANDE OMRÅDEN

Testen för kartläggning engelska tar c a 45 minuter att göra och elevernas resultat jämförs mot den nationella normen för årskursen. Proven i svenska och engelska är uppbyggda på samma sätt. Alla delprov börjar med att eleven utför en demonstrationsuppgift, vilken är en förkortad version av själva delprovet.

LÄSFÖRSTÅELSE

 • Ordbild: Eleven får se en kort glimt av ett ord och ska därefter välja vilket ord som visades bland 5 ord som liknar varandra.
 • Söka i text: Eleven ska söka igenom en text efter ett bestämt ord. Eleven klickar på raden som innehåller ordet. Bara ordets exakta form och stavning räknas som korrekt.
 • Skumma igenom text: Eleven ska snabbt läsa en text och fokusera på att komma ihåg innehållet. När texten har försvunnit kommer fyra flervalsfrågor om innehållet.
 • Läsförståelse 1: I detta delprov ska eleven läsa en text rad för rad och fokusera på att komma ihåg innehållet. Bara 1 rad åt gången visas tydligt. När texten tar slut kommer fyra flervalsfrågor om innehållet.
 • Läsförståelse 2: Detta delprov liknar det förgående, förutom att radernas visningshastighet bestäms av programmet. När texten är slut kommer fyra flervalsfrågor om innehållet.

STAVNING

 • Diktamen: Eleven får höra en mening, följt av det ord i meningen som ska skrivas. Ordet måste stavas helt korrekt.
 • Stavning: Eleven får läsa en text där ett visst ord har utelämnats och ska sedan välja korrekt stavat ord från en rullgardinsmeny med 2 till 4 alternativ .
 • Finn felen: Eleven ska själv läsa en text och markera rader där stavfel förekommer.     

ORDFÖRRÅD

 • Synonymer: Eleven får fram två listor med 10 ord vardera. Orden i den högra listan ska dras över till synonymen i den vänstra listan.
 • Antonymer: Eleven ska skriva in motsatsen till ordet som visas. Programmet godtar några av de vanligaste stavfelen eftersom det är ordförrådet, inte stavningen, som utvärderas i detta fall.
 • Lånord (eng.: lucktest): Detta är ett så kallat lucktest där orden i listan på höger sida ska dras över och släppas i den rätta luckan i texten. I engelsktexterna är det vanliga ord som tagits bort. Ordet som dras över fastnar bara om det släpps i rätt lucka.
 • Ordval: Några viktiga ord har utelämnats i texten. Eleven väljer rätt ord från alternativen i en rullgardinsmeny så att texten blir begriplig.