INTERVJU: Så jobbar lärarna Anneli och Marita med Orthograph i åk.3

2023-04-25

Marita Edström Sjögren och Anneli Söderberg arbetar som lärare på Östtegs skola i Umeå. De har tillsammans med sina elever i årskurs 3 använt Orthograph under läsåret 22/23 och i en kort intervju berättar de för oss om hur de och klassen upplever arbetet.

Hur passade Orthograph in i er undervisning?

Våra elever är vana vid digitala verktyg och skriver ofta egna texter på dator. När vi såg att många elever behövde träna sin stavning fick vi tips av logopeden på vår skola om att använda Orthograph.

Vi jobbade fokuserat med stavning under några veckor där vi varvade lärarledda genomgångar och eget arbete. Orthograph gav träningen mer fokus på stavelser och vi märker nu att eleverna har en bättre känsla för hur orden är uppbyggda. När vi sedan gick vi vidare med andra områden i svenskan fortsatte eleverna sin träning med Orthograph 15-20 min varje morgon som start på dagen. Det har blivit en bra och tydlig morgonrutin för eleverna där de har jobbat helt självständigt, tysta och fokuserade.

Vi har också provat ”digital läxa” och då använde vi föräldrabreven i programmet som förklarar jättebra även för föräldrar vad Orthograph är och hur de kan stötta sitt barn hemma.

Vad tillför Orthograph er undervisning i svenska?

Det är ganska svårt att göra undervisning om stavning lustfyllt och då är Orthograph ett mycket bra verktyg för att fokuserat jobba med stavning samtidigt som det blir väldigt kul för eleverna. Det är både mängdträningen som är positiv och att det är så enkelt för mig som lärare att se elevernas utveckling.

Eftersom programmet ger direkt återkoppling så det blir tydligt även för eleverna vad de behöver träna på. Till exempel sa en elev: ”-Jag har märkt att jag tycker det är svårt med bokstäverna O och Å.”. Jag är säker på att det är tack vare arbetet med Orthograph som hon fått syn på detta. Visst kan eleverna med vanlig stavningskontroll se att texten blir rödmarkerad när de stavar fel, men jag tror inte hon skulle fått syn på att de var bokstäverna O och Å som hon ofta gör fel på. Orthograph uppmärksammar eleverna på de små delarna i språket när de jobbar med övningar där de delar upp ord i stavelser och i bokstäver vilket ger eleverna nya insikter om sitt eget lärande.

Vad skiljer Orthograph från andra läromedel?

Det märks att upplägget är mycket väl genomtänkt med ett tydligt fokus på lärande och att det finns en tydlig progression för eleven i programmet. Upplägget med intensivträning är också effektivt och att man tränar stavning genom att dela upp orden i bokstäver och stavelser är unikt.

Det är också bra att det är avskalat och användarvänligt för eleverna. Det är enkelt för dem att förstå vad de ska göra och det är enkelt för dem att komma i gång. Kombinationen med träning och belöning i nöjesfältet gör att eleverna tycker det är roligt samtidigt som det är effektiv träning. Att tiden eleverna kan spendera i nöjesfältet är begränsad är fantastiskt bra. Det gör så att ingen elev fastnar där utan puffas tillbaka till träningen efter en stund.

Vilka elever anser ni särskilt gynnas av träning med Orthograph?

Trots stor spridning i våra klasser med både högpresterande elever och elever med språkliga svårigheter så har alla elever varit motiverade att jobba. Eftersom alla elever jobbar på i sin egen nivå så passar Orthograph alla och vi har sett att alla elever har utvecklats och gjort framsteg. Även för våra elever med NPF har Orthograph verkligen varit en succé där korta intensiva pass med en tydlig arbetsgång fungerat mycket bra.