Intryck från BETT London 2023

2023-03-31

Den här veckan var det dags för världens största EdTech mässa BETT i London med över 30.000 deltagare från 123 länder och  600 utställare. Vi var där för att leta efter nya spännande produkter att ta till den svenska marknaden, träffa leverantörer och kunder och allmän trendspaning. 

Globaliseringen av EdTech fortsätter

En trend vi såg på mässan är att andelen utställare från Storbritannien har minskat och utställare från övriga länder har ökat betydligt jämfört med några år sedan. Det finnas också gott om startups som vill växa internationellt och BETT är då  en naturlig plats att ställa ut på. En gemensam utmaning för de flesta startups är anpassning av produkten för innehåll och kursplaner för nya länder. 

De flesta europeiska länder och alla nordiska länder, förutom Sverige hade egna montrar som var välbesökta och gav ett positivt intryck både av landet och de företag som var med. Några svenska företag var på plats som utställare men en svensk monter och representation saknades verkligen och vi får hoppas att Sverige är med på BETT i framtiden. En stor förändring jämfört med för några år sedan är att Östeuropa nu är på stark frammarsch, både Polen och Ungern är exempel på länder hade stora montrar. 

fokusområden för EdTech Varierar stort mellan länder 

När vi går runt på BETT så slås vi av att det jämfört med några år sedan är många fler mogna produkter av hög kvalitet. Det är också tydligt att vissa länder har kommit långt inom ett specifikt område. T ex Sydkorea ligger långt framme inom olika typer av programmerbara robotar och sensorer för användning framförallt i de yngre årskurserna och Storbritannien hade många företag på plats inom säkerhetsområdet (t ex cybersäkerhet och GDPR-lösningar) samt olika typer av analysverktyg för skolledningar. 

Inkludering och ai tydliga trender

Inkludering och att EdTech produkter skall vara tillgängliga för alla typer av användare är ett annat tydligt tema. Utvecklingen mot mer tillgängliga digitala verktyg, något som kommer att vara standard i framtiden är bland annat drivet av olika typer av både nationell och gemensam EU lagstiftning och riktlinjer vilket gör det tydligt vilka kraven är. 

Även Artificiell Intelligens, AI är självklart ett stort tema som kommer starkt, men är jämfört med inkludering betydligt omognare. Det är ofta otydligt  hur AI egentligen används i olika EdTech produkter som påstår sig använda AI. På sikt kommer AI troligtvis ha en stor påverkan på alla EdTech produkter, men det är en bit kvar innan applikationer bortom ChatGPT används i klassrummen i stor utsträckning. 

Sammanfattnings kan vi konstatera att det händer väldigt mycket och väldigt fort, inom EdTech globalt med många spännande lösningar. Vi som distributör hoppas kunna ta några av de produkter som passar svenska skolor till er i framtiden!