intensiv LÄROMEDEL I matematik för åk f-3

Calcularis är ett engagerande läromedel som passar både elever i åk F-3 och äldre barn med svårigheter i matematik.  Träningen är intensiv men individualiserad och eleven tränar hela tiden på den nivå där de utmanas lagom mycket. Eleverna tränar 15-20 minuter per dag, 3-4 dagar i veckan och under 8-12 veckor. Calcularis  är baserat på forskning om tidig matematisk inlärning och framtaget av ledande forskare i samarbete med erfarna spelutvecklare. Ett flertal vetenskapliga studier har visat att elever som använder Calcularis lär sig 20-40% mer jämfört med andra läromedel. Dessutom har man sett att träning med Calcularis  gav eleverna ett större självförtroende när de skulle lösa matematiska problem!

Cacularis

Intensivträning matematik

Förståelse Färdigheter

Med Calcularis tränas den matematiska inlärningsprocessen från grunden och börjar med siffrorna 0-10 följt av 0-20, 0-100 och 0-1000. I varje steg förbättrar Calcularis elevens förståelse av tal samtidigt som färdigheter i addition, subtraktion och multiplikation samt division utvecklas. Programmet innehåller nästan 50 olika spel utformade för att främja inlärning och öka elevens självförtroende.

Pojke som jobbar med Calcularis

individuell träning

Calcularis är designat för självständig träning i skolan eller hemma under 15-20 minuter, minst 3 gånger per vecka och under 8-12 veckor. Programmet är adaptivt och känner igen elevens styrkor och svagheter i matematik och anpassar uppgifter efter hur eleven kan lära sig bäst och snabbast.

Belöning motiverar eleverna

Uppmuntran belöning

Att ha roligt och bli belönad motiverar eleverna att fortsätta träningen. Med Calcularis belönas korrekt lösta problem med poäng, stjärnor och diamanter som barnet sedan kan använda för att köpa djur i sin personliga djurpark.  Tiden eleven kan spendera i djurparken är begränsad för att säkerställa att elevens inloggade tid ägnas åt träning och inte att t.ex mata sina djur för länge under ett arbetspass.

Tydlig lärarmodul

tydliga resultat

Med Calcularis Coach får läraren koll på varje elev och en bra överblick av klassens resultat och framsteg:  Hur ofta och hur länge har eleven tränat? Vilka färdigheter  behärskar eleven? Det är enkelt att involvera vårdnadshavare med regelbunden e-post kommunikation utifrån färdiga mallar eller skriva ut olika diplom till eleverna efter genomförd träning.

VILL DU VETA MER?

INTERVJU: LÄRARE PAWEL BERÄTTAR OM HUR HAN JOBBAR MED CALCULARIS I ÅK 2

Pawel Kedzierski, Lärare i årskurs 2 på Hökarängsskolan i södra Stockholm
Läs mer

INDIVIDUELL VÄG TILL MÅLET

I de flesta läromedel är innehållet utformat för att passa en genomsnittlig elevs kunskaper och arbetstakt. Men eftersom alla elever lär sig på olika sätt och i olika takt ser ofta vägen till målet ganska olika ut. Calcularis använder sig av AI-algoritmer som anpassar innehållet efter elevens studieteknik och takt, vilket säkerställer att varje barn tränar på en nivå där de utmanas lagom mycket.

Baserat på INTERNATIONELL forskning

Calcularis har utvecklats av ett team av tyska och schweiziska forskare som noggrant har studerat hur processen för att lära sig matematik ser ut. Träning med Calcularis främjar utveckling och koordinering av de områden i hjärnan som ansvarar för bearbetning av siffror, kvantiteter och matematiska beräkningar. Vetenskapliga studier visar att även med en ganska kort period av den adaptiva träningen med Calcularis förbättras elevens resultat inom addition, subtraktion och spatial uppfattning av tal.  Dessutom har man sett att träning med Calcularis  gav eleverna ett större självförtroende när de skulle lösa matematiska problem, vilket ledde till en betydande minskning av så kallad matematik ängslan.

Forskningen kring Calcularis har också bekräftat att träning med Calcularis effektivt främjar utveckling och koordinering av de områden i barnets hjärna som ansvarar för bearbetning av siffror, kvantiteter och matematiska beräkningar. Förändringarna syns tydligt efter bara 5 veckors träning med Calcularis.