hur fungerar pass Elevenkät?

På bara 20 min ger PASS elevenkät lärarna och skolan en direkt insikt i alla elevers uppfattning om sig själva och skolan som annars skulle vara svår att få. PASS hjälper skolan att identifiera ”osynliga hinder för lärande”, orsaker till låga skolresultat, utmanande beteende och dålig närvaro.

  • Läraren skapar PIN-koder i lärarmodulen som eleverna sedan loggar in med vid provtillfället.
  • Innehållet är anpassat efter elevens ålder (6-18 år) och består av 27 eller 50 olika påståenden som eleven tar ställning till.
  • Enkäten genomförs på 15-20 min
Frågor om skolarbete för elevenkät för skola
  • Rapporterna är tillgängliga i lärarmodulen direkt efter genomförandet och ges både på individuell nivå och gruppnivå.
  • Tydlig sammanställning med markeringar utifrån vetenskapliga kriterier över vilka områden som är riskfaktorer

FORSKNINGSBASERAD METOD

PASS enkäten har tagits fram tillsammans med brittiska skolpsykologer och forskare på bland annat University of Oxford och University of Cambridge. Enkätens frågor har visat sig vara väsentligt kopplade till en elevers välmående och skolframgångar. Elevernas resultat mappas med förslag på lämpliga åtgärder som t.ex samtalsmodeller, dramaövningar och lektionsupplägg.

En rad olika forskningsprojekt och Case Studies av PASS har genomförts i skolor runt om i världen t.ex: Nya Zeeland, Malaysia, Nigeria, Dubai,  Japan och i UK (England, Wales, Skottland Nord Irland).
Årshjul för elevhälsa arbete med PASS enkät