Matematikproven omfattar följande områden

Testen för kartläggning matematik tar c a 45 minuter att göra och elevernas resultat jämförs mot den nationella normen för årskursen.

  • De fyra räknesätten (Addition/Subtraktion, Multiplikation/Division): Eleven ska lösa blandade uppgifter i de fyra räknesätten med huvudräkning, sedan följer några övningar där eleven ska ta reda på vilket räknesätt de behöver använda för att hitta lösningen.
  • Talsystem: Eleven ska ange vilket värde en siffra har i talet och lösa ett antal uppgifter med huvudräkning på en minut.
  • Vardagsliv: Uppgifter där eleven får räkna med tid, enhetsomvandla,växla pengar och räkna ut medelhastighet.
  • Bråk och procent: Beräkna och förkorta olika typer av bråk, omvandla tal i grundform  till procentform och göra olika typer av beräkningar utifrån procentsats
  • Geometri: Eleven ska skriva figurernas namn, räkna ut omkrets/area och räkna ut olika figurers volym
  • Statistik: Eleverna ska läsa av olika typer av diagram, tolka proportionella samband, läsa av en graf och ange medelvärde och medianvärde.
  • Ekvationer (bara för årskurs 7-9 och gymnasieskola): Eleven ska bestämma värdet på x, tolka och lösa olika typer av ekvationer.