Så får du världens bästa skolår – mina 5 bästa tips!

2019-06-06
Solglasögon nedstuckna i sanden på sandstrand

På rätt väg mot bättre lektioner, mindre stress och mer skratt på jobbet!

När alla betyg är utdelade och avslutningslunchen uppäten, är det inte bara tid för avslut och utvärdering av läsåret som gått, utan även tid för uppstart. Ett nytt läsår startar i augusti och på de flesta skolor börjar nu arbetet med planering och framåtblickande. Om jag vet vad som ska hända i augusti är jag förberedd och kan med största sannolikhet få en bättre start på läsåret. Det är bara att kavla upp ärmarna!

Mitt råd är att du börjar med att fundera på hur du kan förbättra saker för dig själv i skolan nästa läsår genom att ändra ditt tillvägagångssätt, din organisation och ditt samspel med andra. Genom att sträva efter att få bästa läsåret någonsin är du på rätt väg till bättre lektioner, mindre stress och mer skratt på jobbet! Följ bara mina 5 bästa tips:

1. ANALYSERA ELEVERNAS RESULTAT

I samband med terminsavslutningen i juni är det viktigt att ta sig tid att tillsammans i ämnes- och arbetsgrupper analysera elevernas resultat utifrån underlag som t ex betygsrapporter, resultat från nationella prov, trivselenkät och utvärderingar. De synpunkter och funderingar som dina elever har lyft löpande under året, både i klassrummet och vid utvecklingssamtalet kan ge dig en del värdefulla pusselbitar och förslag på förbättringsområden. Ställ frågorna: Vad har fungerat bra detta läsår? Vad har fungerat mindre bra? Hur kan jag förändra mitt arbetssätt och utvecklas som lärare?

Checklista:
 • Bedömningar gjorda i skolans lärplattform
 • Resultat i elevenkät, t.ex PASS
 • Resultat i screeningar, t.ex Kartläggaren
 • Nationella prov
 • Utvärdering av min egen undervisning
 • Betyg

2. PLANERA NÄSTA ÅR NU

Börja planera nästa läsår redan före sommaren. Lägg upp en långsiktig plan som säkerställer att alla kunskapskrav och syften som läroplanen föreskriver hinns med under den tid du har med eleverna. När du bestämmer vad du vill göra, tänk också på vad du ska göra för att uppnå detta och hur du gör arbetet under läsåret lättare eller roligare. Detta kommer att ge dig en känsla av kontroll, en bra överblick över ditt arbete och även ett större lugn när du enklare under året kan förutse mer arbetsintensiva perioder.

Checklista:
 • Gör en (grov) lektionsplanering för alla klasser/ämnen
 • Planera in tidpunkter under läsåret för avstämning/bedömning av elevernas kunskaper (prov, diagnoser, skriftliga läxförhör m.m)
 • Boka in eventuella studiebesök, teater/museibesök, föreläsare m.m
 • Planera in träffar för samplanering under året med andra lärare

3. TA HJÄLP AV EXPERTERNA

Elevhälsan finns inte bara i skolan för eleverna, de är även där för dig! En av elevhälsans främsta uppgifter är att stötta lärarna i det klassrumsnära förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Elevhälsoteamet ska arbeta tillsammans med all personal på skolan för att skapa miljöer som gör det enklare för eleverna att lära, utvecklas och ha en optimal hälsa. Ta hjälp av de kloka medarbetare du har på skolan för att skapa de bästa förutsättningarna för att du får arbetsro och arbetsglädje i ditt klassrum nästa läsår!

Dessa olika yrkesroller kan du som lärare ta hjälp av:

 • SPECIALPEDAGOG – kan handleda och kompetensutveckla dig som lärare i att anpassa din undervisning, både i arbetet kring eleverna och kring dokumentationen.
 • TRYGGHETSPEDAGOG/SOCIALPEDAGOG – kan t.ex leda skolans trygghetsarbete, men kan även arbeta mer ”hands-on” med elever i skolvardagen.
 • SKOLKURATOR – kan hjälpa dig som lärare att uppmärksamma elever som far illa, är i socialt utsatta sammanhang och elever som visar tecken på psykisk ohälsa.
 • SKOLSKÖTERSKA – ska vara en tydlig aktör i det hälso-preventiva arbetet på skolan och verka för sunda levnadsvanor.
 • SKOLPSYKOLOG – har till uppgift att stödja elevhälsoteamet (inte så ofta lärare) genom att tolka, förtydliga och förklara problem och situationer ur de inblandades olika perspektiv men alltid utifrån elevens behov i centrum.

4. RENSA OCH SLÄNG

Städa ditt klassrum, arbetsrum och skrivbord ordentligt före du går på sommarledighet. Gå igenom och släng allt som du inte behöver spara till nästa år. Glöm inte att också rensa bort mappar och dokument i din dator. Visst är det tråkigt att städa och rensa, men tro mig, det kommer att vara skönt att starta upp efter ledigheten med ett rent och luftigt skrivbord. Dina elever kommer också uppskatta att du har ansträngt dig och du signalerar till dem att du bryr dig om er gemensamma arbetsplats.

Checklista:
 • Städa klassrummet (väggar, skåp och hyllor)
 • Städa arbetsrum och skrivbord
 • Rensa och släng onödiga mappar och dokument i datorn

5. NJUT AV DIN SOMMAR!

För att få bästa starten på ett nytt läsår behöver du ha haft en bra sommar. Inget blir roligare för att du klagar på vilken hemsk sommar du haft.  Åk på semester, umgås med vänner, förändra eller bygg om något i ditt hem eller prova en ny hobby. När det sedan är dags för skolan igen och dina kollegor frågar vad du har gjort i sommar får du mycket att välja på!

Senaste

Mest lästa

Om Jessica Crona:
Jag är legitimerad lärare och har undervisat elever på alla nivåer inom grundskolan i 12 år. Hösten 2012 grundade jag tillsammans med min man företaget MyStudyWeb.

Jag brinner för skolutveckling och en skola där alla elever utmanas, utvecklas och når sin fulla potential!

..