Så väcker du dina elevers lust att läsa!

2023-06-02

I dagens digitala värld omges våra barn av många olika underhållningsalternativ som kan vara mer lockande  än att läsa böcker. Det stora utbudet av TV-serier, filmer, sociala medier, appar och spel kan med sin lättillgänglighet starkt konkurrera med läsningen av fysiska böcker. Både som underhållning och avkoppling föredrar många barn och vuxna skärmen framför boken. Varför är det ett problem?

Gapet mellan de bästa och sämsta läsarna ökar

Resultaten av den internationella kunskapsmätningen PIRLS 2021 som mäter läsförståelse och attityder till läsning bland elever i årskurs fyra som Skolverket presenterade i mitten på maj visar på att läsförståelsen hos landets fjärdeklassare har försämrats ytterligare de senaste åren. Det är framförallt läsförståelsen bland resurssvaga elever (få böcker i hemmet, ej eget rum, lågutbildade föräldrar) som har sjunkit, medan elever från resursstarka hem (många böcker i hemmet, eget rum, välutbildade föräldrar) presterar på samma nivå som de gjorde under den föregående mätningen 2016. Gapet mellan den grupp elever  som har högst resultat på läsförståelsen och den grupp som har lägst resultat har alltså ökat de senaste åren. En utveckling som är unik för Sverige, så stora skillnader går inte att se i någon av våra nordiska grannländer.

Hur kan jag öka mina elevers läslust?

Att öka elevernas lust att läsa kan vara en utmaning, men det finns flera strategier du kan prova. Kom ihåg att olika elever kan motiveras av olika strategier, så det kan vara en bra idé att experimentera med olika metoder och se vilka som fungerar bäst för dina elever. Här är några idéer som kan hjälpa till att öka elevernas läslust:

1. Skapa en mysig läshörna

Skapa en positiv och inbjudande miljö i skolan som uppmuntrar till läsning. Inrätta en mysig läshörna i ditt klassrum med bekväma stolar, kuddar och belysning. Fyll hyllorna med olika böcker och ge eleverna möjlighet att välja böcker som intresserar dem. Kanske finns det någon del av skolgården som skulle kunna användas som en mysig uteplats för läsning när vädret tillåter, eller finns plats i något uppehållsrum där några soffor, filtar och belysning skulle kunna inbjuda till spontan läsning även på raster och håltimmar.

2. Låt eleverna läsa vad de vill

Erbjud ett brett utbud av olika texter som passar olika intressen och läsnivåer. Inkludera skönlitteratur, faktaböcker, serier, tidningar, tidskrifter och digitala texter. Eleverna kan vara mer motiverade att läsa om ämnen de är intresserade av och läsupplevelsen blir mer meningsfull och engagerande.

3. Läs högt för dina elever

Läs skönlitteratur högt för eleverna regelbundet och använd engagerande röster och betoningar för att göra upplevelsen rolig och intressant. Detta kan hjälpa eleverna att utveckla ett intresse för böcker och karaktärer. När du väljer högläsningsbok så är det bra att välja en bok där språket ligger en nivå över de böcker eleverna vanligen läser tyst, på så sätt får även de lässvaga elever tillfälle att möta text på en högre nivå och det blir ett naturligt sätt att öka elevernas ordförråd när ni tillsammans "fastnar" på svåra ord i texten.

4. Låt äldre elever inspirera yngre

Organisera bokklubbar eller läsecirklar där eleverna kan diskutera böcker, tidningar eller serier de har läst. Detta ger eleverna möjlighet att dela sina tankar och idéer med varandra och kan öka motivationen att läsa. Varför inte låta elever i de äldre klasserna som kommit längre i sin läsutveckling leda dessa träffar med sina yngre skolkamrater?

5. Belöningar och utmaningar

Inför belöningssystem eller utmärkelser för att uppmuntra elevernas läsning. Det kan vara något så enkelt som att ge eleverna klistermärken eller små gåvor när de har uppnått sina läsmål eller ställa till med en fest i klassrummet.  Om hela skolan är med och organiserar läsutmaningar eller tävlingar för att sporra eleverna att läsa mer hjälper detta samtidigt till att skapa en positiv "vi-känsla" och en gemensam litterär kanon av böcker på skolan.

6.Visa ditt eget intresse för läsning

Visa eleverna att du själv är intresserad av läsning genom att prata om de böcker du läser och dela med dig av dina egna läsupplevelser. Vilka var dina personliga favoritförfattare och favoritböcker när du växte upp? Håll dig uppdaterad om vilka nya barn och ungdomsböcker som är mest populära i sin genre så att du kan föra goda samtal om aktuella böcker med dina elever Detta kan inspirera eleverna och visa att läsning är något som är värdefullt och roligt.

 

"Miraklet i mississippi"

Elever i den amerikanska delstaten Mississippi har gått från att ligga i botten när det gäller läsförståelse till att nu vara bättre än genomsnittet i landet, rapporterar AP via nyhetssidan Omni. 2013 rankades delstatens fjärdeklassare som näst sämst i USA men förra året hamnade man på plats 21. En av förklaringarna till framgångarna är att man, med hjälp av screening, tidigt ser till att fånga upp elever som har det svårt. Vissa har benämnt utvecklingen som ”miraklet i Mississippi”, och nu visar andra delstater ett stort intresse för Mississippis strategier. Men Kelly Butler, chef  på Barksdale Reading Institute i Jackson säger till nyhetsbyrån att det inte finns något hemligt recept. - Vi vet hur man undervisar i läsning. Vi måste bara göra det överallt.

REGELBUNDEN KARTLÄGGNING

Att regelbundet kartlägga alla elevers läsfärdigheter med ett normerat test som Kartläggaren gör det möjligt för skolan att tidigare upptäcka de elever som behöver stöd i sin läsutveckling och att följa varje elevs utveckling över tid. Om en elev visar tecken på att bromsa in eller stanna upp i sin läsutveckling behöver skolan agera!