Barn och ungas röster måste få höras!

2020-09-03

Sverige brister när det gäller barns psykiska hälsa, rapporterar Unicef.

I en ny rapport jämförs barns situation i världens rikaste länder – Sverige hamnar på plats 22 av 38.

Rapporten Worlds of Influence – Understanding what shapes child well being in rich countries har undersökt hur barn har det i världens rika länder inom EU och OECD. Länderna har rankats utifrån barnens psykiska och fysiska hälsa samt skolkunskaper och sociala färdigheter. Barns psykiska välbefinnande har mätts utifrån hur tillfredsställda barn uppger att de är med livet, samt utifrån självmordsstatistik. Sverige hamnar här på 22:a plats av 38 jämförda länder.

I flera områden av studien rankas Sverige däremot högre upp på listan. När det gäller exempelvis fysisk hälsa (övervikt, fetma och barnadödlighet) hamnar Sverige på femteplats, medan skolkunskaper (PISA) och sociala färdigheter (t.ex förmåga att få nya vänner) ger Sverige en 14:e placering av 38 länder. I en övergripande jämförelse hamnar Sverige på en tiondeplats. Nederländerna, Danmark och Norge rankas som de bästa länderna, även Finland ligger i topp 5.  Svenska barn mår alltså bra fysiskt, men inte särskilt bra psykiskt!

”Placeringen är en indikation på att Sverige är på väg åt fel håll och inte har gjort tillräckligt för att fånga upp de barn som mår dåligt.  Det är djupt olyckligt att inte barns röster och åsikter finns med när beslut fattas. För att veta vilka insatser som behövs måste vi ge barn möjlighet att komma till tals. Om vi inte pratar med barn och frågar hur de mår, så är risken stor att vi sätter in fel insatser och inte möter deras behov. Skolorna har här ett stort ansvar i att möta eleverna.", skriver Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige på organisationens hemsida.

Så, hur kan då skolan ta reda på hur eleverna mår? Hur kan skolan tidigare fånga upp emotionellt utsatta elever och elever med eventuella psykiska problem?  Vilka insatser behövs och hur får man till gemensam problemlösning kring eleven i samarbete med föräldrar och  andra externa organ som stöder eleverna?

PASS (Pupil Attitudes to Self and School) är en normerad och självrättande digital elevenkät som ger skolan en heltäckande bild av varje elevs attityd till sig själv och skolan och gör det möjligt att i ett tidigare skede sätta in åtgärder vid behov. PASS är anpassat att användas av elever från 6- 18 år. PASS identifierar orsaker till låga resultat, utmanande beteende och dålig närvaro och stödjer effektivt planering, genomförande och utvärdering av skolans hälsofrämjande insatser. Med hjälp av PASS hittar man de ”osynliga” barnen som kan vara svåra att fånga upp med andra metoder.

PASS - digitala elevenkäter

PASS bygger på nio standardiserade faktorer som tagits fram tillsammans med  forskare på bland annat University of Oxford och University of Cambridge.  Dessa faktorer har genom omfattande forskning av brittiska skolpsykologer på 600,000 elever visat sig vara väsentligt kopplade till en elevers välmående och skolframgångar.

Klicka HÄR ifall du är nyfiken på PASS och vill testa direkt?

Senaste

Mest lästa

Om Jessica Crona:
Jag är legitimerad lärare och har undervisat elever på alla nivåer inom grundskolan i 12 år. Hösten 2012 grundade jag tillsammans med min man företaget MyStudyWeb.

Jag brinner för skolutveckling och en skola där alla elever utmanas, utvecklas och når sin fulla potential!