Drama Studio gör undervisningen relevant och meningsfull för alla

2024-02-12

Berätta historier på ett nytt sätt

Drama Studio är ett kreativt 3D-verktyg från Danmark som är enkelt och roligt att använda, passar alla åldrar och de flesta av skolans ämnen. Spelkonceptet är en färgglad teaterproduktion som liknar en tecknad film, där eleverna får använda sina kunskaper och aktivera sin fantasi.

Det är enkelt att komma igång och på bara några lektioner kan eleverna skapa scener och pjäser. Oavsett om du vill ge liv åt historiska personer eller personer ur litteraturen kommer dina elever älska att göra det med Drama Studio. Varför inte låta eleverna skapa egna rollspel utifrån etiska dilemman och frågeställningar i arbetet med skolan värdegrund?

främjar dialog och samarbete mellan elever

När eleverna samarbetar för att skapa pjäser i Drama Studio kräver det att de kommunicerar och samarbetar kring allt från idéskapande och rollsättning till scenografi. Det skapar en dynamisk och engagerande lärmiljö där eleverna aktivt deltar i dialog och utbyter idéer för att skapa något unikt tillsammans. Denna process att samarbeta för att bygga en pjäs i en virtuell värld är inte bara rolig och interaktiv, den stärker också elevernas förmåga att samarbeta och uttrycka sig kreativt.

Baseras på dansk forskning

Drama Studio är designat utifrån den danska Spel i Skolan-metoden (Skolen i Spil) som baseras på slutsatser från två danska forskningsprojekt (2015-2017) på Aalborgs Universitet, Aarhus Universitet och Köpenhamns Universitet. Metoden fokuserar på att skapa både ökad trivsel och större motivation till socialt samspel och deltagande i olika ämnen i skolan och har visat sig vara särskilt gynnsam för de elever som normalt sett hamnar utanför.